Orienteringsklubben Gorm Jelling | Skiklubben Gorm Jelling

Generalforsamling 00424 Gormmedlemmer var mødt op til dette års generalforsamling. En 20 sider fyldig beretning var før mødet lagt på klubbens hjemmeside, så medlemmerne på forhånd havde mulighed for at være godt orienteret om klubbens virksomhed i det forgangne år, og hvad der havde optaget bestyrelsen.
Bent Nielsen blev valgt til aftenens dirigent og havde ingen problemer. Det var en rolig aften, ingen væsentlige spørgsmål til hverken den skriftlige beretning eller de supplerende bemærkninger fra formand og udvalgsformænd.
Økonomien i klubben ser også fornuftig ud, idet klubben samlet kom ud af 2014 med et overskud på 39.408 kr. Det er således, at Gorms regnskab består af tre dele: regnskabet for orienteringsafdelingen, regnskabet for skiafdelingen og så regnskabet for Abrahamsens Gård.
En enkelt ændring blev det til af vedtægterne. Da det var en ændring i kategorien ”redaktionel ændring” gav det ikke problemer. Ungdomsudvalget får fremover navnet Børne- og ungdomsudvalget.
Der var genvalg til alle de poster, der var på valg: Peter Føns, kasserer, Jørgen Damgaard,Træningsudvalg, Bente H. Ringive, Arrangementsudvalg, Pernille Buch, Talent- og eliteudvalg, Ski- og motionsudvalg, Bjarke Wolf. Alle valg gælder for to år.
Steen Holmegaard, formand for Børne- og ungdomsudvalg, der trådte til som formand for udvalget i foråret 2014, blev valgt for et år og er altså på valg igen til næste år.

Efter kaffen var der debat – under punktet Evt., og her drøftede forsamlingen i grupper oplæg til klubbens vision, værdigrundlag, politik og mål.
Endvidere var der her en omtale af Find Vej dagen den 25. april. OK Gorm deltager med et nyt Find Vej i… projekt ,”Kongernes Jelling”, med kort , fotoorientering og historiske fortællinger om Kong Haralds Jelling og det nye Jelling.
Der var en opfordring til alle medlemmer om at møde op den dag, gerne med venner og bekendte og være med til at gøre klubben og det spændende projekt synlig.
Aftenen sluttede kl. 22.00 som det er vanligt i OK Gorm med en sang.
Beretning og udførlig referat af generalforsamlingen kan læses her på hjemmesiden under klubinfo-bestyrelse og udvalg-generalforsamlinger.

Find vej i...Find vej i Danmark 

Et tilbud om en lidt anderledes tur i skoven

Orientering i skolen
Inspiration til orienterings-aktiviteter i idrætsundervisningen

Jelling Løbet

Sydkredsen

OK Gorm Aktuelt

HUSK:

Resultater – NATCUP Skærbæk Samlet resultat

Divisionsmatch d.14/4-2024 for alle i klubben: Invitation.

Startsteder o-løb

Gødding Skov:

skovlegepladsenNaturstyrelsen

Tykhøjet Krat:

Sydlige P-plads Nordlige P-plads

Jelling:

Klubhus – kør ind i skoven ad Skovgade fra nord, der er skilt på skovvejen

Jelling:

Bredagerskolen – indkørsel fra Bredager

Brandbjerg:

ved Højskolen

Gyttegård:

P i vestlige del

Engelsholm:

P ved slottet

Gadbjerg:

skovlegeplads (Allévej)

Hastrup:

Kjærvej 1,  7323 Give (3 km N for Thyregod)

OK SNAB:

normale startsteder

Tilmelding til o-løb:

O-service

 


SPONSORER & SAMARBEJDSPARTNERE

Elite Vejle

Jelling musikfestival

Middelfart Sparekasse

Jelling Sparekasses Fond