Orienteringsklubben Gorm Jelling | Skiklubben Gorm Jelling

Afholde møder efter behov dog minimum efter følgende rammeplan og med følgende temaer:

Møde i februar-marts:

 •  Opsamling på klubbens generalforsamling
 • Årsplan vedtages og udmeldes
 • Information om talent- og eliteudvalget til hjemmesiden og GORMs presseansvarlige

Møde i juni:

 •  Opfølgning af træningsplaner
 • Skitse til kommende års planer
 • Budgetønsker for kommende år formuleres til bestyrelsen
 • Evt. justeringer af løbergrupper
 • Vurdering af trænersituation og planlægning af trænersamtaler
 • Indstilling af løbere til TVO og TC
 • Information om talent- og eliteudvalget til hjemmesiden og GORMs presseansvarlige

Møde i november-december:

 •  Årlig evaluering og opfølgning af målsætning og evt. justering af handleplaner
 • Udkast til beretning til klubbens generalforsamling
 • Udarbejdelse af status i forhold til TVO og TC
 • Evt. justering af opgavebeskrivelser
 • Indstilling af løbere til TVO og TC
 • Udkast til årets aktiviteter
 • Information om talent- og eliteudvalget til hjemmesiden og GORMs presseansvarlige

 Opgaver for formanden (i samarbejde med Talent- og eliteudvalget):

 • Indkalder til møder i talent- og eliteudvalget
 • Medlem af OK GORMs bestyrelse
 • Udarbejder beretning for udvalget til klubbens generalforsamling
 • Deltager i klubbens generalforsamling
 • Ansvarlig for udvalgets information
 • Ansvarlig for udvalgets opgavebeskrivelse
 • Ansvarlig for at der udarbejdes og synliggøres sæsonplaner (ungdomstræning – TVO – U25) inkl. læringsture
 • Udarbejde udkast til budget til forelæggelse for GORMs bestyrelse
 • Planlægning og gennemførelse af årlige trænersamtaler for TVO- og ungdomstrænere i nov/dec.
 • Kontakt til SK’s eliteudvalg
 • Kontakt til DOF’s eliteudvalg

Opgaver for medlem – udpeget/valgt blandt GORMs ungdoms- og TVO trænere:

 • Deltage i Talent- og eliteudvalgets møder
 • Primær kontakt for ungdomsrepræsentanten
 • I samarbejde med ungdomsrepræsentanten udarbejde årsplan for ungseniorer.

Opgaver for OK GORMs TVO koordinator:

 • Deltage i Talent- og eliteudvalgets møder
 • Kontakt til TVO og deltagelse i TVO styregruppemøder
 • Kontakt til EliteVejle og deltagelse i netværksmøder
 • Udarbejdelse af ½-års status for klubbens deltagelse i TVO
 • Udarbejdelse af årlig evaluering for klubbens og løbernes deltagelse i TVO
 • Deltagelse i EliteVejles årlige evalueringsmøde for TVO

Opgaver for OK GORMs TC styregruppe medlem:

 • Deltage i Talent- og eliteudvalgets møder
 • Kontakt til TC Syd Vejle og deltagelse i TC Syds styregruppemøder
 • Udarbejdelse af ½-års status for klubbens deltagelse i TC Syd Vejle
 • Udarbejdelse af årlig evaluering for klubbens og løbernes deltagelse i TC Syd Vejle

Opgaver for ungdomsrepræsentanten:

 • Deltage i Talent- og eliteudvalgets møder
 • Kontakt og bindeled til ungdomsløberne
 • Komme med forslag til aktiviteter for ungseniorer

Udvalget skal:

 • Holde sig orienteret om regler og løbsformer
 • Indstilling af løbere til TVO og TC
 • Være repræsenteret på DOFs årlige trænerseminar

Årets handleplaner (2015)

 

Årets gang

Indhold her

 

Find vej i...Find vej i Danmark 

Et tilbud om en lidt anderledes tur i skoven

Orientering i skolen
Inspiration til orienterings-aktiviteter i idrætsundervisningen

Jelling Løbet

WOC 2022  Avis

Startsteder o-løb

Gødding Skov:

skovlegepladsenNaturstyrelsen

Tykhøjet Krat:

Sydlige P-plads Nordlige P-plads

Jelling:

Klubhus – kør ind i skoven ad Skovgade fra nord, der er skilt på skovvejen

Jelling:

Bredagerskolen – indkørsel fra Bredager

Brandbjerg:

ved Højskolen

Gyttegård:

P i vestlige del

Engelsholm:

P ved slottet

Gadbjerg:

skovlegeplads (Allévej)

Hastrup:

Kjærvej 1,  7323 Give (3 km N for Thyregod)

OK SNAB:

normale startsteder

Tilmelding til o-løb:

O-service

 


SPONSORER & SAMARBEJDSPARTNERE

Elite Vejle

Jelling musikfestival

Middelfart Sparekasse

Jelling Sparekasses Fond