Orienteringsklubben Gorm Jelling | Skiklubben Gorm Jelling

Udvalget består af formanden som er medlem af OK Gorms bestyrelse, trænerrepræsentanter for de yngste løbere og for de ældre løbere. En forældrerepræsentant samt en repræsentant for ungdomsløberne.

Formandens opgaver:

•Indkalde til udvalgsmøderne og udsende dagsordenen.
•Afholde møde med ungdomstrænerne før sæsonstart.
•Lave aftaler med ungdomstrænere og hjælpetrænere for den kommende sæson.
•Opretholde en løbende kontakt med og information til ungdomstrænere og hjælpetrænere.
•At udpege løb som udtagelsesløb til stafetter (JM, DM).
•Kontakt til Kredsens ungdomsudvalg, herunder at deltage i møder for ungdomskontaktpersoner på kredsplan.
•Kontaktperson til talentkraftcenter (TC) og TVO.
•Evaluering og udviklingssamtaler med ungdomstrænerne.
•Rekruttering, uddannelse og videreuddannelse af ungdomstrænere.
•Samarbejde med Trekantklubberne omkring børnetræning (Vejlecup, vintertræningsløb).

Udvalgets opgaver:

•Udfærdige årshjulet og aftale hvem gør hvad.
•Træning af børn og unge, herunder at varetage planlægning og organisering af al træning og aktiviteter for børn og unge, bl.a. gennem samarbejde med træningsudvalget.
•I samarbejde med ungdomstrænerne at arrangere klubture for både yngre og ældre løbere.
•Føre statistik over træningsdeltagelse, og uddele præmier til flittigst trænende børn.
•Information til ungdomsløbere om kurser, sommerlejre og om udtagelsesløb til KUM og ungdomspokal.
•Opbevaring, vedligeholdelse og udlån af klubbens pandelamper.
•Indkøb af og udlån af løbebluser til ungdomsløberne.
•Udviklingsprojekter.
•Udarbejde handlestrategier for de opstillede mål.

Årets gang

Årshjulet for Børne og unge i OK Gorm 2016

Ansvarlige for den enkelte opgave er fundet på mødet med trænerne i februar.
Dato Opgave Ansvarlig
Dec-jan Julefrokost – trænersamtaler B&U formanden
Jan-febr Planlægning af kommende sæson i samarbejde med trænerudvalget Trænerrepræsentant for B&U. Udpeges af udvalget
 Ungdomskurser info  PE – trænerne
 Før sæsonstart B&U/trænermøde  B&U formanden
 Mar  Ungdomskurser   PE – trænerne
Info-kalender til løberne Michael – Asta
 April
30.04 Find vej dagen info om deltagelse Trænerne
Maj
 07.05.  Tag en ven med – træningsdag  B&U – Rekrutteringsudvalg
Juni
11.06. Ungdomstur for de yngste Asta uddeler opgaver
  Trænermøde – evaluering af forår Steen
Forslag til stafethold Trænerne
  Sommerlejre info til løberne PE – trænerne
Aug Udtagelse til stafethold B&UU +  trænere
Info kalender til løberne Asta
B&U møde B&U formanden
Okt Infokalender for vinterhalvåret
uge 42 Efterårstur for 13-20 årige Poul Erik – Steen H
 uge 42  Ungseniortur Steen
Nov B&U møde B&U formanden
Trænerseminar Skibet Trænerne
Træneruddannelse 1 & 2 B&UU
Dec Juleafslutning ungdom B&U samt trænerne
Dec -jan julefrokost – trænersamtaler B&U formanden

 

Find vej i...Find vej i Danmark 

Et tilbud om en lidt anderledes tur i skoven

Orientering i skolen
Inspiration til orienterings-aktiviteter i idrætsundervisningen

Jelling Løbet

WOC 2022  Avis

Startsteder o-løb

Gødding Skov:

skovlegepladsenNaturstyrelsen

Tykhøjet Krat:

Sydlige P-plads Nordlige P-plads

Jelling:

Klubhus – kør ind i skoven ad Skovgade fra nord, der er skilt på skovvejen

Jelling:

Bredagerskolen – indkørsel fra Bredager

Brandbjerg:

ved Højskolen

Gyttegård:

P i vestlige del

Engelsholm:

P ved slottet

Gadbjerg:

skovlegeplads (Allévej)

Hastrup:

Kjærvej 1,  7323 Give (3 km N for Thyregod)

OK SNAB:

normale startsteder

Tilmelding til o-løb:

O-service

 


SPONSORER & SAMARBEJDSPARTNERE

Elite Vejle

Jelling musikfestival

Middelfart Sparekasse

Jelling Sparekasses Fond