Orienteringsklubben Gorm Jelling | Skiklubben Gorm Jelling

Tilskud til aktiviteter og kørsel

Løb i Danmark

Startafgifter 100%
Ved afbud – bortset fra sygdom – betales fuld startafgift
Ved eftertilmelding betales klubbens merudgift
Kørsel – incl. træningsløb 100%
Klubben betaler IKKE broafgifter og færgeudgifter.
Klubben sikrer dog, at føreren af bilen får sin udgift dækket ved at administrere deltagerbetaling.
Ved flere biler sker der en udligning, så alle betaler det samme.

 Løb i udlandet

Som udgangspunkt ingen tilskud.
Evt. tilskud kan kun ske efter ansøgning og individuel vurdering.

Ungdomskurser & Ungdomssommerlejre

Deltagerafgift 50%
Kørsel 100%
Ved samkørsel over 30 km betaler klubben forældres kørsel 1,25kr/km

 Ungdomstræningsture

Evt. tilskud vil fremgå af indbydelsen

 Deltagelse i TVO (Team Vejle Orientering)

Kontingent (ingen TVO kontingent) 100%
Kørsel til træninger (samkørsel v. træner/leder/forældre – ingen refusion) 100%
Læringsture

Dækkes via EliteVejle støtte og egenbetaling.
Egenbetaling vil fremgå af indbydelse. Fra 50 – 300 kr.

Betaling

Deltagelse i TC Syd Vejle (Talentcenter)

Kontingent (forbundskontingent og klubkontingent til TC betales af OK Gorm. 100%
Kørsel til træninger.

Løbere skal selv sørge for transport (samkørsel v. træner, leder , løber).
Ved kørsel over 100 km betales pr løber 0,25 kr til TC, der afregner med bilen.

Betaling
Læringsture

Der er EliteVejle støtte og egenbetaling.
Egenbetaling vil fremgå af indbydelse. Vil ligge på ca. 500 kr. inkl. transport

Betaling


Deltagelse i DOF’s ungdomselite (U16 – Juniorelite)

–          WildCard deltagelse i landsholdssamlinger 50%
–          DOF årsfee 50%
–          Træningslejre (Elitecenter og landshold) 50%

Hidtil har der været økonomi fra EliteVejle/TVO til at kunne dække wildcardsamlinger, årsfee og deltagelse i landsholdstræningssamlinger.
Såfremt udgifterne ikke kan dækkes den vej, træder klubben til med op til 50%.

 

Se alt om OK Gorms Kontingent og tilskudsregler her.

Stafetudtagelse

RETNINGSLINJER FOR DANNELSE AF STAFETHOLD

Mål med udtagelse

A-stafetter:   At maksimere sandsynligheden for at løbe medaljer hjem til klubben uanset klasse

C-stafetter:

 • Vejle Stafet/Midgårdsormen:
  • Det/de bedste hold kæmper om topplaceringer
  • Øvrige hold kæmper indbyrdes om bedste placering

Principper for udtagelse

A-stafetter:     Der sættes altid stærkest muligt hold i den klasse, hvor det vurderes, at der er størst chance for topplacering til klubben.

 Eksempel: To D45-løbere kan blive sat på et D35-hold, hvis det vurderes, at chancen for topplacering herved er bedre end et D45-hold. Dette princip fastholdes i holdsætningen for de efterfølgende hold.

C-stafetter:

 • Vejle Stafet/Midgårdsormen
  • Et stærkest muligt hold i Classic og et stærkest muligt hold i Light/stærkeste hold i Thor/Odin osv.
  • Øvrige hold om muligt lige stærke
  • Familier kan altid sætte familiehold

De medlemmer, der har lyst til at løbe stafet, skal altid tilmelde sig. Ingen skal holde sig tilbage af beskedenhed!

Hvis der mangler løbere vil bestyrelsen forsøge at skaffe løbere til et helt hold (det volder sjældent problemer).

Hvis det ikke lykkes at skaffe et helt hold, vil det ved A-stafetter være løberen med de dårligste resultater/vurderinger, der ikke kommer med. Hvis det er ved C-stafetter vil det være sidst tilmeldte, der ikke kommer med.

A-stafetter er: JFM (august) og DM (september)

Udtagelseskomiteerne er:

Ungdom:  Formand, cheftræner, formand for ungdomsudvalget.
Voksne:    Formand, cheftræner, formand for træningsudvalget.

Udtagelseskriterier

A-stafetter:

 • Det prioriteres, at løberne på stafetholdene til hhv. DM og JFM er de samme
 • VOKSNE: Som hovedregel bruges følgende løb som iagttagelsesløb
  • Divisionsmatcher i foråret
  • Påskeløbenes 1. og 2. etape
 • UNGDOM: Som hovedregel bruges følgende løb som iagttagelsesløb
  • Divisionsmatcher i foråret
  • Påskeløbenes 1. og 2. etape

C-stafetter:

 • Som hovedregel fungerer følgende løb som iagttagelsesløb
  • Som ovenfor

Udtagelseskomiteerne vurderer herefter baseret på ovenstående samt aktuel dagsform.

Udtagelseskomiteen kan herefter henvende sig direkte til ”relevante” medlemmer, som ikke er tilmeldt, men som har gjort det godt.

Generelt

 Man skal tilmelde sig, hvis man har lyst til at deltage. Man kan ikke selv danne hold på forhånd.

TVO, TC deltagelse

Indhold her

Pandelamper – Garminure

Indhold her

Find vej i...Find vej i Danmark 

Et tilbud om en lidt anderledes tur i skoven

Orientering i skolen
Inspiration til orienterings-aktiviteter i idrætsundervisningen

Jelling Løbet

Sydkredsen

OK Gorm Aktuelt

HUSK:

Resultater – NATCUP Skærbæk Samlet resultat

Divisionsmatch d.14/4-2024 for alle i klubben: Invitation.

Startsteder o-løb

Gødding Skov:

skovlegepladsenNaturstyrelsen

Tykhøjet Krat:

Sydlige P-plads Nordlige P-plads

Jelling:

Klubhus – kør ind i skoven ad Skovgade fra nord, der er skilt på skovvejen

Jelling:

Bredagerskolen – indkørsel fra Bredager

Brandbjerg:

ved Højskolen

Gyttegård:

P i vestlige del

Engelsholm:

P ved slottet

Gadbjerg:

skovlegeplads (Allévej)

Hastrup:

Kjærvej 1,  7323 Give (3 km N for Thyregod)

OK SNAB:

normale startsteder

Tilmelding til o-løb:

O-service

 


SPONSORER & SAMARBEJDSPARTNERE

Elite Vejle

Jelling musikfestival

Middelfart Sparekasse

Jelling Sparekasses Fond