Orienteringsklubben Gorm Jelling | Skiklubben Gorm Jelling

Vi takker for den interesse du har vist for vores idræt og vores klub.

For bedst at kunne imødekomme dine forventninger vil vi bede dig om at udfylde Velkomst og forventningsskemaet.

Er du voksen afleveres den til Grethe Buch (gretheb@jellingnet.dk, tlf.: 2494 0303)

Er du barn/ung sendes den til – eller bedst – afleveres til Toke Seir, formand for børne- og ungdomsafdelingen (B&U udvalg), (toke@ortodan.dk).

Da klubben er afhængig af et godt forhold til skovejerne, er der udarbejdet et regelsæt for adfærd i skoven, som du som medlem skal følge: Regler for adfærd i skoven

For at sikre, at OK Gorm / Skiklubben overholder den gældende lovgivning om persondata, er klubbens politikker omkring persondata og for brug af billeder/video lagt på hjemmesiden.

Se Privatlivspolitik i OK Gorm og Politik for brug af billeder og video i OK Gorm.

For at gøre vores hjemmeside, Facebook-aktivitet, artikler i andre medier og PR-materiale mere nærværende og interessant, vil vi opfordre dig til at udfylde og sende samtykkeerklæringen vedr. portrætbilleder og video:

Samtykkeerklæring – portrætbilleder og video

Samtykkeerklæringen bliver sendt til Ole Binder, Birke Alle 13, 7100 Vejle (kasserer)

Gå til indmeldelsesblanket

Indmeldelsesblanketten bliver sendt til Bent Nielsen, Bakkedraget 8, 7300 Jelling (bent@jellingnet.dk, tlf. 75871786)

Find vej i...Find vej i Danmark 

Et tilbud om en lidt anderledes tur i skoven

Orientering i skolen
Inspiration til orienterings-aktiviteter i idrætsundervisningen

Jelling Løbet

Sydkredsen

OK Gorm Aktuelt

HUSK:

Resultater – NATCUP Skærbæk Samlet resultat

Divisionsmatch d.14/4-2024 for alle i klubben: Invitation.

Startsteder o-løb

Gødding Skov:

skovlegepladsenNaturstyrelsen

Tykhøjet Krat:

Sydlige P-plads Nordlige P-plads

Jelling:

Klubhus – kør ind i skoven ad Skovgade fra nord, der er skilt på skovvejen

Jelling:

Bredagerskolen – indkørsel fra Bredager

Brandbjerg:

ved Højskolen

Gyttegård:

P i vestlige del

Engelsholm:

P ved slottet

Gadbjerg:

skovlegeplads (Allévej)

Hastrup:

Kjærvej 1,  7323 Give (3 km N for Thyregod)

OK SNAB:

normale startsteder

Tilmelding til o-løb:

O-service

 


SPONSORER & SAMARBEJDSPARTNERE

Elite Vejle

Jelling musikfestival

Middelfart Sparekasse

Jelling Sparekasses Fond