Orienteringsklubben Gorm Jelling | Skiklubben Gorm Jelling

Kontingentsatser:

Kontingentsatser for et helt år

ORIENTERING
Senior kr 450
Ungdom til og med 20 år kr 400
Familie (børn til og med 20 år) kr 1200
ORIENTERING OG SKI
Senior kr 550
Ungdom til og med 20 år kr 500
Familie (børn til og med 20 år) kr 1.400
SKI/MOTION
Senior kr 200
Ungdom til og med 20 år kr 150
Familie (børn til og med 20 år) kr 450
PASSIV
Senior kr 150

Nye medlemmer kan gratis deltage i klubbens træning tre gange for at finde ud af, om de har lyst til at være medlemmer.
Tilmeldingsblanketten afleveres til Bent Nielsen (bent@jellingnet.dk), hvorefter opkrævning udsendes.
Udmeldelse kan for orienteringsmedlemmer kun ske pr. 31/12 og for skimedlemmer kun pr. 30/9. Udmeldingen skal ske skriftligt til Bent Nielsen – gerne pr. e-mail.

 

Medlemskategorier:

PASSIV:

Kan deltage i GORMS generalforsamling med taleret, men uden stemmeret.
Kontingent opkræves pr. 1. marts.

SKI og MOTION:

Der orienteres om aktiviteter på GORMS hjemmeside.
Kan deltage i skiafdelingens aktiviteter, ture, konkurrencer under Danmarks Skiforbund – samt klubbens vinteraktivitetstilbud og diverse løbetræninger sommer og vinter.
Hver husstand modtager Danmarks Skiforbunds blad “SKI”.
Kontingent opkræves pr. 1. oktober.

  O-LØB:

Der orienteres om aktiviteter på GORMS hjemmeside.
Kan deltage i alle Gorms tilbud, aktiviteter samt konkurrencer under DOF (Dansk Orienterings-Forbund).
Hver husstand modtager Dansk Orienterings-Forbunds blad “ORIENTERING”.
Kontingent opkræves  pr. 1. marts.

  O-LØB / SKI:

Der orienteres om aktiviteter på GORMS hjemmeside.
Kan deltage i alle Gorms tilbud, aktiviteter samt konkurrencer under DOF.
Kan deltage i skiafdelingens aktiviteter og ture samt konkurrencer under DSKIF.
Hver husstand modtager Dansk Orienterings-Forbunds blad “ORIENTERING.DK”.
Hver husstand modtager efter ønske Dansk Skiforbunds blad “SKI”.
Kontingent opkræves pr 1.marts.

 

 ALLE AKTIVE OG PASSIVE MEDLEMMER:

Kan benytte Abrahamsens Gård inkl. bad og omklædning.
Kan mod depositum på kr. 250 få udleveret en nøgle til individuelt brug.
Ovennævnte kontingenter er inkl. kontingent til Dansk Orienterings-Forbund, Danmarks Skiforbund og Jelling forenede Sportsklubber.

 

Forventninger til medlemmer:

Som aktivt medlem af en forening forventer vi, at du vil deltage i nogle af de mange opgaver, vi i fællesskab skal løse. Du vil hvert år modtage et skema, hvor du kan tilkendegive, hvilke opgaver du gerne vil påtage dig dette år, og hvilke interesseområder du ellers måtte have.

I forbindelse med træning, konkurrencer og andre arrangementer færdes en orienteringsløber ofte i private skove og på private områder.

Arrangørerne har normalt aftaler om forbudte områder og særlige regler for færdsel og parkering. Vi forventer, at du altid holder dig informeret om sådanne aftaler og overholder dem.

Ved træning i Jelling Skov er det forbudt at færdes på golfbanen uden for anlagte stier. Skraverede områder på kortet betyder forbudte områder.

De SKAL altid respekteres, også i kampens hede.

 

Tilskud til løb m.v. for voksne

(efterfølgende tilskudssatser revideret marts 2018)

Løb i Danmark

Startafgifter
–          Danske mesterskaber 50%
–          Klubmesterskaber 50%
–          Klubturnering 100%
Ved afbud – bortset fra sygdom – betales fuld startafgift
Ved eftertilmelding betales klubbens merudgift
Kørsel ved samkørsel over 30 km- incl. træningsløb
Bilen får 1,75 kr/km
Løberne betaler ved kørsel til almindelige løb 0,50 kr/km
–          Danske mesterskaber (50%) 0,25 kr/km
–          Klubmesterskaber (50%) 0,25 kr/km
–          Klubturneringen (100%) 0,0 kr/km
SAMKØRSEL: Såfremt 3 eller flere medlemmer kører sammen defineres det som samkørsel, uanset hvorfra det sker, når bare det er aftalt, at der køres i så få biler som muligt. Det forventes dog, at medlemmer boende i Jelling har Super Brugsens P-plads i Jelling som udgangspunkt for samkørsel. Bilens fører er, såfremt man ønsker klubbens kørselsgodtgørelse, selv ansvarlig for via mail straks efter aktivitetens afslutning at indberette kørte km til Bent, med opgivelse af hvorfra og hvortil, der er kørt.

BROAFGIFT: Klubben betaler ikke broafgift over Storebælt eller færgeudgifter.

Kørselstilskud til medlemmer i klubbens tjeneste

I alle nedenstående situationer er det som udgangspunkt førerens ansvar at indberette kørte km, med opgivelse af hvorfra og hvortil, der er kørt.
Kørselsregnskab afleveres kvartalsvis til Bent med mindre der fra klubbens side omkring specielle aktiviteter bestemmes andet.
Der afregnes med statens laveste takst, pt. 2,17 kr/km (pr. 1/5-22)

Korttegning
Der udbetales kørselstilskud ved korttegning ved mere end 30 km kørsel.

Banelæggere
Der udbetales kørselstilskud ved alm. tirsdagstræning ved mere end 30 km kørsel.
Der udbetales kørselstilskud ved træningsløb, sammen med andre klubber, ved mere end 30 km kørsel.

Postudsættere for TC og TVO
Der udbetales kørselstilskud ved mere end 30 km kørsel.

Mødevirksomhed
Der udbetales kørselstilskud til møder i Sydkredsen ved mere end 30 km kørsel.
Kørselsudgifter til udvalgs- og bestyrelsesmøder i klubben dækkes, hvis medlemmet har mere end 15 km til Jelling.

Stævnefunktionærer
Til funktionærers forberedelse af stævner udbetales kørselstilskud før selve stævnedagen.
På selve stævnedagen er der ingen kørselsgodtgørelse til stævnepersonale, med undtagelse af dem, der kører med materiel og beregnervogn.

 Løb i udlandet

Som udgangspunkt ingen tilskud.
Bestyrelsen kan beslutte andet i forbindelse med klubture.

 

Voksenkurser arrangeret af kreds, forbund eller godkendt af bestyrelsen

Deltagerafgift 50%
Kørsel ved samkørsel over 30 km
Bilen får 1,75 kr/km
Deltagerne betaler 0,50 kr/km

 Voksenlæringsture

Evt. tilskud til deltagerafgift vil fremgå af indbydelsen
Kørsel ved samkørsel over 30 km
Bilen får 1,75 kr/km
Deltagerne betaler 0,50 kr/km

 Deltagelse i DOF’s seniorelite

Årsfee

Såfremt udgifterne ikke kan dækkes ad anden vej, kan klubben dække op til 50% af kontingentet. (tilskud efter ansøgning)

50%
Træningslejre og træningsture (tilskud efter ansøgning)
Transport (tilskud efter ansøgning)

 

Tilskud til uddannelse og repræsentation

Leder- trænerkurser godkendt af klubben 100%
Klubrepræsentation (kreds, forbund, jubilæer mv.) 100%
Kørsel statens lavest takst (samkørsel skal tilstræbes) Pt.2,17 kr

Tilskud til løb m.v. for børn og unge til og med 20 år

Løb i Danmark

Startafgifter 100%
Ved afbud – bortset fra sygdom – betales fuld startafgift
Ved eftertilmelding betales klubbens merudgift
Kørsel – incl. træningsløb 100%
Klubben betaler IKKE broafgifter og færgeudgifter.
Klubben sikrer dog, at føreren af bilen får sin udgift dækket ved at administrere deltagerbetaling.
Ved flere biler sker der en udligning, så alle betaler det samme.

 Løb i udlandet

Som udgangspunkt ingen tilskud.
Evt. tilskud kan kun ske efter ansøgning og individuel vurdering.

 

Ungdomskurser & Ungdomssommerlejre

Deltagerafgift 50%
Kørsel 100%
Ved samkørsel over 30 km betaler klubben forældres kørsel 1,75kr/km

 

Ungdomstræningsture

Evt. tilskud vil fremgå af indbydelsen

 

Deltagelse i TVO (Team Vejle Orientering)

Kontingent (ingen TVO kontingent) 100%
Kørsel til træninger (samkørsel v. træner/leder/forældre – ingen refusion) 100%
Læringsture

Dækkes via EliteVejle støtte og egenbetaling.
Egenbetaling vil fremgå af indbydelse. Fra 50 – 300 kr.

Betaling

 

Deltagelse i TC Syd Vejle (Talentcenter)

Kontingent (forbundskontingent og klubkontingent til TC betales af OK Gorm. 100%
Kørsel til træninger.

Løbere skal selv sørge for transport (samkørsel v. træner, leder , løber).
Ved kørsel over 100 km betales pr løber 0,25 kr til TC, der afregner med bilen.

Betaling
Læringsture

Der er EliteVejle støtte og egenbetaling.
Egenbetaling vil fremgå af indbydelse. Vil ligge på ca. 500 kr. inkl. transport

Betaling


Deltagelse i DOF’s ungdomselite (U16 – Juniorelite)

–          WildCard deltagelse i landsholdssamlinger 50%
–          DOF årsfee 50%
–          Træningslejre (Elitecenter og landshold) 50%

Hidtil har der været økonomi fra EliteVejle/TVO til at kunne dække wildcardsamlinger, årsfee og deltagelse i landsholdstræningssamlinger.
Såfremt udgifterne ikke kan dækkes den vej, træder klubben til med op til 50%.

 

Find vej i...Find vej i Danmark 

Et tilbud om en lidt anderledes tur i skoven

Orientering i skolen
Inspiration til orienterings-aktiviteter i idrætsundervisningen

Jelling Løbet

Sydkredsen

OK Gorm Aktuelt

 

Startsteder o-løb

Gødding Skov:

skovlegepladsenNaturstyrelsen

Tykhøjet Krat:

Sydlige P-plads Nordlige P-plads

Jelling:

Klubhus – kør ind i skoven ad Skovgade fra nord, der er skilt på skovvejen

Jelling:

Bredagerskolen – indkørsel fra Bredager

Brandbjerg:

ved Højskolen

Gyttegård:

P i vestlige del

Engelsholm:

P ved slottet

Gadbjerg:

skovlegeplads (Allévej)

Hastrup:

Kjærvej 1,  7323 Give (3 km N for Thyregod)

OK SNAB:

normale startsteder

Tilmelding til o-løb:

O-service

 


SPONSORER & SAMARBEJDSPARTNERE

Elite Vejle

Jelling musikfestival

Middelfart Sparekasse

Jelling Sparekasses Fond