Orienteringsklubben Gorm Jelling | Skiklubben Gorm Jelling

Søndag den 24. september var dagen hvor OK Gorm havde valgt at markere et dobbeltjubilæum. Dels OK Gorms 50-års jubilæum dels Abrahamsens Gårds 25-års jubilæum.
Omkring 130 havde takket ja til invitationen, hvoraf ca. 30 mødte op til jubilæumsløbet med start kl. 10.00
Poul Erik havde lavet 4 forskellige baner på klubbens første kort. Den gav bestemt deltagerne udfordringer. Dels med målestok i 1:20.000 gør, at det bliver lidt svært at læse, specielt for de af deltagerne som nu til dags løber på 1:7.500. I dag er orienteringsløbere også vant til relativt nytegnede kort, hvor der normalt er en pæn overensstemmelse mellem kort og terræn. Det er der selvsagt ikke på et kort, der har 50 år på bagen. Alle tog dog disse udfordringer med godt humør. Til jubilæumsløbet heller ikke noget med elektronisk kvittering. Alle fik udleveret kontrolkort med elastik til at tage om håndleddet. Posterne var udstyret – som dengang – med klippetænger. Ved målgang var der naturligvis manuel kontrol af klippekort. I dagens anledning blev dog ingen diskvalificeret.
Den mere officielle del af jubilæet med reception var programsat til kl. 12.00. Efterhånden som de gæster, der havde valgt at løbe orienteringsløb kom i mål, begyndte pladsen også at blive fyldt op af de gæster, der havde valgt alene at komme til denne del af jubilæet.
Alt var nu også klar til at festen kunne begynde: Sandvad Sognegårds flotte røde pølsevogn stod klar ved Materialehuset med forvarmet vand, Bodil og Birthe havde lavet masser af kaffe, der stod klar på termokande, højtaleranlæg var tjekket og klar med både head set og mikrofon, så der både kunne holdes taler, synges og spilles. Borde og bænke var linet op i alle rum oppe og nede, både i stuehus og i laden.

Bent var den, der skulle styre programmet, der var designet af det lille jubilæumsudvalg (Pernille, Bent, Poul Erik og Karl Kristian). Bents handlingsplan så således ud:
Kl. 12.05 Pernille byder velkommen og holder en tale
Kl. 12.15 Karl Kristian holder en tale om AG.
Kl. 12.20 Bent fortæller lidt om klubbens start
Kl. 12.30 Bodil Duponts sang
– fortæller om historien bag sangen.
– Bodil har ikke løbet, Knud måske lidt, men sønnen Martin har løbet. Blev for øvrigt dansk stafetmester i 1984 sammen med Claus Lindblad og Chris Terkelsen (H-12).
– Bodil synger for, og Lene og Peter spiller til (Visens Venner ??).
Kl. 12.45 Praktiske oplysninger:
Pølsevogn og drikkevarer ved Materielhuset. Man tager selv øl/vand og glas
Man kan sidde:
– Åbent madpakkerum (18 pladser)
– I laden (12 pladser)
– I stuehuset (48 pladser) – gennem fordøren
– På loftet (20 pladser) – gennem fordøren og op ad trappen eller ad bagdør/trappe
– I materialehuset – 10 ståpladser
– På petanquebanen – caféborde
– 8 borde/bænkesæt – 48 pladser
Der er 4 toiletter – + Hans Thomsens das (må ikke benyttes)
På loftet over laden:
1. Her vises film fra indvielsen af Abrahamsens Gård, forud for 10-års jubilæet og en film om et løb, som Gorms har lavet. Kører uafbrudt.
2. Her er også en udstilling af klubbens løbetøj gennem tiderne
3. Her ligger eksemplarer af Svundne Tider 2021, hvor der er et indslag om AG/Eva
Her ligger også jubilæumsskriftet fra 40-års jubilæet.
Kan købes for hhv. kr. 25,00 og kr. 100,00. Mobilepay eller kontant til BN.
Kl. 13.50 Vi mødes her igen og synger den sang, som Lene og Peter havde lavet til vort 40 års jubilæum. Lene og Peter spiller og synger for.


Kl. 14.00 Kaffe, the, småkager og chokolade ved bagindgangen til huset.
Selvbetjening igen.
Kl. ??? Folk må hygge sig, som man ønsker og gerne blive siddende og snakke
Der er fortsat overskud af drikkevarer.

Med sådan en plan kan det ikke gå helt galt, og det gik da også fint. Bodils sang var afslutningen på den styrede og planlagte indledning. Efter denne blev der råbt et trefoldigt leve + det lange for OK Gorm. Det gjaldede på gårdspladsen!
Den styrede og planlagte handlingsplan skred dog slet ikke så lidt, da formanden benyttede sin taletid til helt at gå uden for det, der var aftalt i det lille jubilæumsudvalg. Det var nemlig ikke aftalt at halvdelen af jubilæumsudvalget skulle udnævnes til Æresmedlemmer af OK Gorm. Poul Erik til æresmedlem nr. 2 og Karl Kristian til nr. 3 (Bent er klubbens æresmedlem nr. 1).
Det var bestemt en overraskelse for både Poul Erik og KK, men ingen protesterede mod denne afvigelse og klubbens to nye æresmedlemmer tog stolte imod det fine æresdiplom og takkede for udnævnelsen og æren.
Efter Bodils sang, akkompagneret af Lene Oustrup og Peter Lorenzen, var der mulighed for andre at få ordet. Her var der en hilsen fra Dansk Orienterings-Forbund ved Susanne Højholt, hovedbestyrelsesmedlem og formand for Sydkredsen, Poul Erik Buch bad også om ordet og causerede over, hvad han og hele hans familie mon ville have brugt deres tid på gennem årene, hvis ikke han i 1973, på vej hjem fra skydning var holdt ind i Hygum Forsamlingshus, hvor JfS havde generalforsamling, og hvor Poul Erik tænkte: ”Der er nok kaffe på kanden”. ”Og hvad ville der være sket, hvis Bent ikke havde ment, at Poul Erik kunne lære orienteringsløb?” Nu sagde Bent ja, og Poul Erik begyndte at løbe at løbe orienteringsløb ligesom hele familien. I dag kan alle jo se hvad der er sket!! Efter dette causeri fortalte Flemming Jørgensen, formand for OK Snab, og om den separation, der var sket i 1973, da 8 Snab-løbere valgte at starte en klub i Jelling. Flemming kaldte det en lykkelig separation og takkede for mange års godt samarbejde. Sidste taler var Kaj Klingberg, nu medlem af OK Gorm men tidligere formand for OK Snab. Han medbragte et pæretræ, som han ønskede plantet ved Abrahamsens Gård. På kortet ved træet stod: ”Med dette livstræ, ønskes du GORM, tillykke med de 50 år. Vi håber træets frugter må vederkvæge aktives maver, samt at klubbens livskraft må bestå i mange år fremover”. Med o-hilsen Sonja og Kaj Klingberg.
Måske var der et par flere, der ville have sagt noget, men klokken var nu blevet 13.10 og pølsevognen ventede og folk var sultne.
En sidste handling før pølserne, var dog at få foreviget klubbens første bestyrelse.
Den første bestyrelse bestod af Jenny Asmussen, Gerda Monrad Jensen, Conny Bæk Hansen, Harry Asmussen og Bent Nielsen.
Og minsandten om ikke hele den samlede første bestyrelse stadig lever og var mødt op som æresgæster for at fejre OK Gorms 50-års jubilæum. Og som klubbens første formand Bent Nielsen udtrykte det: ”Alle fortsat ved deres fulde fem”!
Efterhånden som gæsterne havde fået en pølse eller hot dog fordelte de sig rundt i større og mindre grupper både inde og ude, oppe og nede. Snakken gik, stemningen var god.
Tiden var jo skredet lidt, men med den gode stemning og det gode vejr betød det ikke noget. Der var ikke uro i flokken.
Klokken 14.30 blev der dog kaldt til kaffe. Men før det skulle der igen synges en sang. Denne gang en sang skrevet at Lene Oustruo og Peter Lorenzen.

Blandt de mange fremmødte var ud over mange medlemmer også tidligere bestyrelsesmedlemmer, naboer, skovejere, repræsentanter fra naboklubberne, Dansk Orienterings-Forbund, Friluftrådet, Elite Vejle, Vejle Kommunes Kulturudvalg ved formanden Dan Arnløv, JfS, Jelling Musikfestival, Jelling Sparekasses Fond m.fl.
Hele 26 af gæsterne havde gaver med. Mange af gaverne var godt til halsen (hele 39 flasker vin) og ganen, men der var også gavekort og bøger, et kompas og 10 store O-skærme. Den største gave kom den første bestyrelse med, idet de gav 1000,- kr, der blev antydet at det kunne være et tilskud til indkøb af nye sangbøger. Stor tak skal lyde for alle gaverne.
Hen ad klokken 16.00 var en god dag ved at være slut. Tak skal lyde til alle, der var med til at gøre jubilæumsarrangementet for OK Gorm og Abrahamsens Gård til en flot og mindeværdig dag.


Billeder fra dagen kan ses her.

 

Find vej i...Find vej i Danmark 

Et tilbud om en lidt anderledes tur i skoven

Orientering i skolen
Inspiration til orienterings-aktiviteter i idrætsundervisningen

Jelling Løbet

Sydkredsen

OK Gorm Aktuelt

HUSK:

Resultater – NATCUP Skærbæk Samlet resultat

Divisionsmatch d.14/4-2024 for alle i klubben: Invitation.

Startsteder o-løb

Gødding Skov:

skovlegepladsenNaturstyrelsen

Tykhøjet Krat:

Sydlige P-plads Nordlige P-plads

Jelling:

Klubhus – kør ind i skoven ad Skovgade fra nord, der er skilt på skovvejen

Jelling:

Bredagerskolen – indkørsel fra Bredager

Brandbjerg:

ved Højskolen

Gyttegård:

P i vestlige del

Engelsholm:

P ved slottet

Gadbjerg:

skovlegeplads (Allévej)

Hastrup:

Kjærvej 1,  7323 Give (3 km N for Thyregod)

OK SNAB:

normale startsteder

Tilmelding til o-løb:

O-service

 


SPONSORER & SAMARBEJDSPARTNERE

Elite Vejle

Jelling musikfestival

Middelfart Sparekasse

Jelling Sparekasses Fond