Orienteringsklubben Gorm Jelling | Skiklubben Gorm Jelling


I søndags blev 2 nye æresmedlemmer i OK Gorm udnævnt.
Æresmedlem nr. 2: POUL ERIK BUCH
Æresmedlem nr. 3: KARL KRISTIAN TERKELSEN

 

I forbindelse med OK Gorms jubilæum i søndags, udnævnte bestyrelsen 2 nye æresmedlemmer. Stort tillykke til begge. Den officielle udnævnelse og hædring vil ske på klubbens generalforsamling til februar 2024.
Herunder kan i læse lidt omkring motivationen for valget af netop KK og PE (formandens tale).

 
Poul Erik:

Poul Erik har været med siden 1973. Hvis man spørger ham selv, så var han klubbens første rigtige officielle medlem udover bestyrelsen.
PE, som han i daglig tale kaldes, trængte til kaffe og mødte op til GF i JFS i Hygum forsamlingshus i 1973. Her fik han kendskab til o-løb og har været aktiv og involveret lige siden. Godt han trængte til kaffe, kan man sige😊 I alle årene har PE været særdeles aktiv og involveret i mange ting.

Poul Erik har været løbstilmelder for Gorm i mere end 40 år.
Og her er det sket en meget stor udvikling fra skrivemaskine til o-service.
Dengang for 40 år siden, da havde Poul Erik en opslagstavle med til træning. Her kunne man skrive sig på, hvis man ønskede at deltage i et løb.
Poul Erik gik så hjem og tog skrivemaskinen frem. Det foregik på skrivemaskine med gennemslag, hvor man lavede en liste med de medlemmer, der ville deltage i løb. Originalen blev sendt med posten til arrangørklubben og kopi beholdte vi selv.
Og som i er bekendt med, så foregår det lidt mere ukompliceret i dag.
Han har tegnet kort. Også her har udviklingen været enorm.

Han har også haft med materiel at gøre – i utrolig mange år. Før vi fik AG, var materiellet placeret – i en periode – på lagret i Hørup. Han var formand for klubben i 6 år.
Han har været træner, siddet i arrangementsudvalg, træningsudvalget og ungdomsudvalg gennem mange år. Han har specielt været engageret i efterårsturen til Norge for vores ungdomsløbere.
Han har været stævneleder, stævnekontrol, dommer til RIGTIG MANGE løb.

Han er nok den i klubben der har lavet flest træninger, baner osv. Lige fra mulle til Condes. Det gælder både baner til vores egen tirsdagstræning, baner til TVO, baner til åbne løb og DM’er.

Han er også særdeles aktiv ift. at deltage i løb – mon ikke han også fører den statistik i klubben. Medaljer har han også hjemtaget i stor stil.
Han hjælper til alle mulige arrangementer, forberedelse til stævner, skolearrangementer. Man kan også sige, at hans EGEN bil altid har været fyldt med TELT og BRIKKER.
Han sætter sig ind i nye ting, laver o-track på alle klubbens træninger og er nysgerrig på nye tiltag i Condes. Han laver kurser i banelægning og Condes for klubbens medlemmer.
Når han er i gang og deltager/arrangerer alle disse ting, så nyder han samtidig det sociale samvær efterfølgende. Jeg tror ikke der er ret mange tirsdagstræninger, som han ikke har deltaget i.

Poul Erik:
Du nyder selv at løbe og er hele tiden opmærksom på, hvordan du kan forbedre og udvikle dig. På samme måde som du altid har fulgt udviklingen – indenfor især IT. Derudover er du et forbillede ift. frivillighedskulturen i Gorm. Altid imødekommende og springer til – både store og små opgaver. Der er nok ikke mange arrangementer i klubben, som du ikke har været involveret i.
Vi udnævner hermed Poul Erik til OK Gorms æresmedlem nr. 2.

 
Karl Kristian:
KK har været medlem af klubben siden 1. januar 1975.
Karl Kristian Terkelsen – også kaldet KK – har gået forrest på rigtig mange fronter i det frivillige lederarbejde i OK Gorm, og det har han gjort i rigtig mange år.
Han har gennem alle år været haft fokus på klubbens udvikling på børne- og skoleområdet. Han var med fra starten ift. at tegne skolekort, undervise lærerne – det hele er endt ud i han har ansvaret – på klubbens vegne – i at arrangerer SKOLE-OL i Billund.
Et andet fokus for KK har været på eliteområdet. Her både i dansk orienteringsforbund men også i OK Gorm. Han har haft ansvaret og skabt elite i OK Gorm. Torben Skovlyst og Chris Terkelsen, begge aktive i Gorms elitemiljø – var begge med på stafetholdet der vandt VM i 1997.
Udviklingen på eliteområdet i OK Gorm betød at klubben indgik en aftale med orienteringsklubben Snab fra Vejle om et talentudviklingsprojekt – TVO. Også støttet af DOF. Gorm oprettede på samme tid et talent- og eliteudvalg. KK havde ansvaret for og indgik aktivt i styregrupper mm. i forbindelse med både TVO og Gorms nye eliteudvalg.
I nyere tid er Gorm repræsenteret på landsholdet med Josefine Lind.

KK har gennem alle årene været særdeles aktiv ift. på klubbens vegne at søge diverse fonde, kommuner osv.
Det har givet støtte og hjælp til mange investeringer.

Men det aller største projekt – for klubben- men i særdeleshed også for KK, har været projektet omkring Abrahamsens Gård.
KK har gennem mange år været primus motor i køb, udbygning og vedligeholdelse af Abrahamsens Gård, der er OK Gorms klubhus.
Der er siden 1996 investeret ca. 2,6 mill. i Abrahamsens Gård og brugt ca. 7.000 frivillige timer.
Dette er ikke mindst KK’s fortjeneste. Klubben er i dag gældfri.
Rammerne betyder at det er muligt for OK Gorm at afholde fælles træning for alle klubbens medlemmer, både med socialt fællesskab og fælles spisning, men især med mulighed for differentierede tilbud i træningen med opdeling i grupper alt efter alder og niveau.
En del af fleksibiliteten er også at have alt materiel, der både skal bruges i den ”daglige” træning og til større arrangementer samlet på et sted, og her har klubben f.eks. for fået bygget et nyt materialehus, som KK har projekteret, søgt midler til og stået i spidsen for at opføre.
KK har gennem en årrække siddet i bestyrelsen. Han var formand for Kommunikation- og PR-udvalget, skole-udvalget og klubhusudvalget. KK har gennem alle årene haft kontakten til pressen. Han har lavet artikler til såvel aviser som hjemmeside.

Alt det flotte arbejde KK har gjort gennem tiderne har også givet anerkendelse fra andre: blandt andet har han modtaget DOFs ærestegn, Sydkredsens æresplatte og i 2019 vandt han Vejle Idrætsråd ”du gør en forskel pris” for hans arbejde på især skoleområdet.

KK arbejder særdeles målrettet, ihærdigt og meget professionelt. Karl Kristian er en mand, der kan sætte mål og nå dem. Han forbereder sig seriøst og grundigt og overlader ikke noget til tilfældighederne. Han er ambitiøs, vedholdende og hårdt arbejdende.
Derfor vil vi nu også i Gorm anerkende KK og udnævne ham til OK Gorms æresmedlem nr. 3.

Find vej i...Find vej i Danmark 

Et tilbud om en lidt anderledes tur i skoven

Orientering i skolen
Inspiration til orienterings-aktiviteter i idrætsundervisningen

Jelling Løbet

Sydkredsen

OK Gorm Aktuelt

 

Startsteder o-løb

Gødding Skov:

skovlegepladsenNaturstyrelsen

Tykhøjet Krat:

Sydlige P-plads Nordlige P-plads

Jelling:

Klubhus – kør ind i skoven ad Skovgade fra nord, der er skilt på skovvejen

Jelling:

Bredagerskolen – indkørsel fra Bredager

Brandbjerg:

ved Højskolen

Gyttegård:

P i vestlige del

Engelsholm:

P ved slottet

Gadbjerg:

skovlegeplads (Allévej)

Hastrup:

Kjærvej 1,  7323 Give (3 km N for Thyregod)

OK SNAB:

normale startsteder

Tilmelding til o-løb:

O-service

 


SPONSORER & SAMARBEJDSPARTNERE

Elite Vejle

Jelling musikfestival

Middelfart Sparekasse

Jelling Sparekasses Fond