Orienteringsklubben Gorm Jelling | Skiklubben Gorm Jelling

Voksne

1 2 3 21


OK Gorm hentede 3 medaljer til årets første danske mesterskab.

Lørdag aften deltog 6 medlemmer fra Gorm i DM Nat i Stenholt/Buchwaldt plantage.
Det var perfekt løbevejr – 8 grader, så flere løb med korte ærmer 🙂 Helt forårsagtigt. Super dejligt ovenpå en tid med blæst og kulde.

Nedenstående er arrangørernes beskrivelse af DM-terrænet:
“Stenholt og Buchwald er et let til stærkt kuperet istidslandskab med enkelte indlandsklitter og
gravhøje samt tydelige spor efter mergelgravning. Det giver et meget varieret kurvebillede
med stejle skråninger, store og små slugter samt udgravninger. Stenholt er generelt en åben
egeskov, hvor der ikke er mange stier ud over hærvejen. Mængden af pur og selvsåede
grantræer er meget varierende da der er flere ejere. Dele af skoven er udlagt til urørt skov med
meget varierende tætheder. Buchwald er en typisk plantage med et veludbygget stisystem, der
dog er tilpasset terrænet og dermed ikke helt regulært. Tæthederne spænder fra åben til tæt
alt efter træernes alder og der er en del åbne områder fortrinsvis med nyplantninger.”

Skoven gav udfordringer til alle. Der skulle løbes en del på tværs, så en god ide at have styr på kompasset. Og ramte du skævt, så var det svært, at læse sig ind igen.
Toke kom i mål og var noget frustreret. Hans ord var noget i nærheden af “jeg var jo helt væk”. Kristina brugte en del tid allerede i starten af banen, men fik så set terrænet godt an og kom fint igennem resten af banen.
Pernille lavede en ærgerlig fejl, som kostede guldet. Poul Erik løb heller ikke fejlfrit igennem, han mener selv, at han burde være kommet rundt mindst 5 minutter hurtigere.
Men alle havde udfordringer, så det endte alligevel med 3 flotte medaljer – 2 af guld.

Guld til Toke i H35.
Guld til Kristina i D40.
Sølv til Pernille i D45.

Poul Erik blev nr. 5 i H70.
Flemming blev nr. 10 i H70.
Strib blev nr. 6 i H75.

Tillykke med de flotte præstationer 🙂

Næste danske mesterskab er DM ultralang den 23. april i Hoverdal Plantage.
Tak for en hyggelig aften til DM Nat.

/Formanden 🙂

 

 


Behov for hjælp til rekruttering:

Til vores træning d. 28/3 – 11/4 – og 18/4 fokuserer vi særligt på modtagelse af nye, som har lyst til at prøve vores sport. Det vigtigste er, at de nye føler sig velkomne, sådan at det bliver en god oplevelse for dem.

Vi har derfor brug for hjælp til modtagelse af dem, og alle kan hjælpe, da der ikke er brug for særlige orienteringskompetencer. De nye skal hjælpes med at få valgt bane, med at få startet, evt. med at blive fulgt rundt på begynderbane, og ellers er det vigtigste at få snakket med dem efter løbet.

Vi håber rigtig mange har lyst til at hjælpe, tilmelding på Gorm Events.

Kom og prøv orientering tirsdag d. 28. marts og tirsdag d. 11.april.
Mødested: Abrahamsens Gård, Skovgade 27C, Jelling
Fælles instruktion kl. 18.00.

En sport for alle: børn, voksne og familier – SE VIDEO
En sport hvor naturoplevelser og motion kombineres
En sport for både hjerne (fokusering, koncentration) og hjerte (kondition)
En sport hvor der findes vej med kort og kompas

SUNDT – SJOVT – SMUKT

Kontakt:
Grethe Buch
Telefon: 24 94 03 03
Mail: gretheb@jellingnet.dk


OK Gorm holder generalforsamling
onsdag d. 22/2 2022 kl. 19.00 på Abrahamsens Gård.

Dagsorden efter vedtægterne. Se her.
1. Valg af dirigent.
2. Beretning. Læs beretningen her
3. Regnskabsaflæggelse
4. Indkomne forslag – Læs bestyrelsens forslag her.
5. Valg af ledelse i henhold til § 5.
Kasserer: Ole Binder (modtager genvalg)
Formændene for følgende udvalg:
– Træningsudvalg: Steen Holmegaard (modtager ikke genvalg)
– Talent- og Eliteudvalg: Claus Lyngby (modtager ikke genvalg)
– Arrangementsudvalg: Bente Ringive (modtager genvalg)
– Ski- og Motionsudvalg: pt. vakant
Valg af klubhusudvalg i henhold til § 7 A
På valg til klubhusudvalget: Erik Jensen (modtager genvalg)
6. Eventuelt.

Programmet ser i øvrigt således ud:
Kl. 17.15: Mulighed for træning på faste poster i Jelling Skov
Kl. 18.15: Spisning (GRATIS): kræver tilmelding på Gorm Events
Kl. 19.00: Generalforsamling
Kl. 20.00: Kaffe og kage
Kl. 20.10: Oplæg omkring turen til Tjekkiet i uge 42

I må meget gerne tilmelde jer spisning på Gorm Events.
Skriv i kommentarfeltet: Spisning eller spisning + løb.
(Deltagelse i selve generalforsamlingen kræver IKKE tilmelding).


Vi har brug for din hjælp

da OK Gorm igen i år står for oprydning uden for pladsen til Jelling Musikfestival.
Tilmeld dig gerne på Gorm Events hurtigst muligt.

Tidspunkter for oprydningen er:
• Fredag d. 26/5 kl. 7.30-9.30 (ca. 14 personer)
• Lørdag d. 27/5 kl. 7.30-9.30 (ca. 16 personer)
• Søndag d. 28/5 kl. 7.30-9.30 (ca. 16 personer)
• Søndag d. 28/5 kl. 19-20.30 (4 personer)
• Mandag d. 29/5 kl. 8-10 (ca. 12 personer)
• Mandag d. 29/5 kl. 17-18.30 (ca. 12 personer)

Hvis du arbejder omkring 6 timer, svarende til 3 gange, optjener du en billet til festivalen. Både børn og voksne kan være med, og familiemedlemmer kan samle deres tid til en billet.

Deadline for tilmelding er d. 15/4, dog lukkes tilmelding for de enkelte tidspunkter løbende, når disse er bemandet. Ønsker man ændringer efter at tilmeldingen er lukket (deadline rød), skal Grethe kontaktes.

Yderligere oplysninger kan fås hos Grethe Buch, 24940303, gretheb@jellingnet.dk


Mange har bemærket er der afviklet jule o-løb den seneste uge i Gødding.

Og konceptet er jo nok kommet for at blive. Det er i hvert fald velbesøgt ligesom de øvrige o-løb der er udbudt hen over julen af andre klubber.

Nu lagde jeg selv baner og satte poster ud samt samlede dem ind igen – Det er jo et arbejde i sig selv – men også ganske sjovt. Jeg måtte endda have ”Dark busteren” frem til sidst!

Men der er jo endnu mere arbejde bag som vi mange gange tager som en selvfølge – og derfor vil jeg da gerne lige benytte lejligheden til at sige tak til ”baglandet”

At vi over en uge kan få skovtilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen synes jeg er ganske flot. Det skal vi værne om.

Annett der sørger for skovtilladelser (og sammen med Bent husker mig på hvilke dele af skoven vi må løbe i ☺ )

Jacob og Stig for med kort (tøhø) varsel at revidere kortet hvor det virkelig trængte.

Pernille som har lagt kortene med baner op på nettet til print selv.

PE der har lagt banerne i O-track. I alt har 51 lagt deres track op.

Bent som altid står til rådighed med hjælp – og som også har styr på hvor mange løbere udefra vi har haft besøg af. I alt 44.

Monica har været kontrol og vil gerne lære nogle fif.

Godt Nytår

Med venlig hilsen

Claus Grøn Lyngby


Kære alle.

Hermed en lille julehilsen med nyt om bestyrelsens arbejde samt klubbens vintertræning.

Vintertræning: (billedet er fra en af træningerne).
Vintertræningssæsonen er godt i gang. Om tirsdagen er der mulighed for at deltage i løbe- og styrketræning fra Abrahamsens Gård. Alle kan være med. Der har været deltagelse af både børn, unge, voksne og også flere fra den ældre generation. Der er plads til alle, så kom og vær med.
Der har været natløb om onsdagen. Disse løb fortsætter i januar 2023 – også i samarbejde med Snab. Trekantsklubbernes træningsløb om lørdagen fortsætter vinteren igennem.
Der er altså nok af muligheder for at komme ud og vedligeholde formen.

Voksenkurser:
Igen i vinter er der mulighed for at deltage på kredsens voksenkurser. I november var der kursus i Vejle. Der arrangeres to kurser mere denne vinter – lørdag den 14. januar i Fåborg og lørdag den 25. februar i Gråsten. I kan tilmelde jer på o-service.

Bestyrelsens arbejde:
På det organisatoriske plan, arbejder bestyrelsen på at effektivisere den måde der arbejdes på, for at optimere den frivillige indsats i klubben. Dette kommer til at betyde en ændring i sammensætningen af bestyrelsen fremadrettet. Forslaget til denne ændring bliver fremsat af bestyrelsen til generalforsamlingen i februar 2023. OK Gorm har gennem en lang årrække arbejdet med målrettede indsatsområder, der har haft til formål at udvikle sporten og klubben. Implementeringen heraf har bevirket, at en række nye udvalg er opstået, og at de fleste af disse er blevet etableret med udvalgsformand og med en plads i bestyrelsen. Bestyrelsesarbejdet udviklede sig med baggrund heri til at blive meget ”tungt”, og som et forsøg på at løse dette oprettede man et forretningsudvalg, der skulle varetage de løbende opgaver. Dette har gjort det daglige bestyrelsesarbejde lettere, men vi må konstatere, at det fortsat er svært, at få alle udvalgsposter besat.
OK Gorm har altid været kendetegnet ved en meget stor medlemsinvolvering i det frivillige arbejde – og dette er heldigvis stadig gældende – man vil meget gerne hjælpe med opgaverne, og man tager stort ansvar herfor. Dette vil vi meget gerne fastholde ved at ”opgradere” den frivillige indsats.
Vi ser at der i fremtiden vil være behov for en dynamisk organisation. En organisation som fortsat understøtter den kontinuerlige udvikling af orienteringssporten, samtidig med at den muliggør de bedste vilkår for det frivillige arbejde.
Det betyder, at selve opgaven og samarbejdet om opgaven, kan blive det primære i det frivillige arbejde – vi mener, det er dette, der er motivationen for den frivillige indsats, og det der gør det meningsfuldt og sjovt at være frivillig.
Vi har fået rigtig gode erfaringer med forretningsudvalget, og vi ser derfor fremadrettet en organisering med formand, kasserer og tre områdeansvarlige som en stærk organisation, hvor den frivillige indsats for mulighed for at blomstre. De 3 områder dækker hver især de udvalg, hvor der er en naturlig sammenhæng, og hvorimellem der derfor er størst behov for samarbejde og kommunikation.
Bestyrelsen arbejder i januar og februar videre med forslag til den nye struktur.

Der er brug for mange frivillige ressourcer i en klub som OK Gorm. Alle medlemmer har altid været gode til at bidrage, på hver sin måde. Har du lyst til at hjælpe med en opgave i klubben, uanset hvilken, så kontakt bestyrelsen. Vi har især brug for hjælp ift. kommunikation og PR samt rekruttering. Men kontakt os også gerne, hvis du er motiveret for at hjælpe indenfor disse områder: træning af børn eller voksne, træningsplanlægning skole, arrangementer, aktiviteter, kort og skov, banelægning samt madlavning om tirsdagen.

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår.

Mange julehilsner

Pernille Buch
Formand OK Gorm


OK Gorms juletræning i Gødding.

Posterne er i skoven fra den 26. december kl. 9 til den 2. januar kl. 15. Der må løbes fra solopgang til solnedgang. Der hænger udelukkende skærme.
I skriver selv kort ud, banerne er der link til herunder.
Banerne er på o-track.

Mødested: P-pladsen ved Skovlegepladsen på Billundvej. Link her.

Baner:
Mini– 3.3 km – Målestok 1:7.500
Midi – 3.8 km – Målestok 1:7.500
Maxi 3 – 3.2 km – Målestok 1:7.500
Maxi 2– 4.5 km – Målestok 1:10.000
Maxi 1 – 7.2 – Målestok 1:10.000

Betaling: 20 kr. på mobilepay 110501 (gælder ikke medlemmer af OK Gorm).

God tur.

1 2 3 21

Find vej i...Find vej i Danmark 

Et tilbud om en lidt anderledes tur i skoven

Orientering i skolen
Inspiration til orienterings-aktiviteter i idrætsundervisningen

Jelling Løbet

WOC 2022  Avis

OK Gorm Aktuelt

Træningsplan for foråret 2023 er klar.

 

Startsteder o-løb

Gødding Skov:

skovlegepladsenNaturstyrelsen

Tykhøjet Krat:

Sydlige P-plads Nordlige P-plads

Jelling:

Klubhus – kør ind i skoven ad Skovgade fra nord, der er skilt på skovvejen

Jelling:

Bredagerskolen – indkørsel fra Bredager

Brandbjerg:

ved Højskolen

Gyttegård:

P i vestlige del

Engelsholm:

P ved slottet

Gadbjerg:

skovlegeplads (Allévej)

Hastrup:

Kjærvej 1,  7323 Give (3 km N for Thyregod)

OK SNAB:

normale startsteder

Tilmelding til o-løb:

O-service

 


SPONSORER & SAMARBEJDSPARTNERE

Elite Vejle

Jelling musikfestival

Middelfart Sparekasse

Jelling Sparekasses Fond