Orienteringsklubben Gorm Jelling | Skiklubben Gorm Jelling


Velkomst ved formand Pernille Buch – Fremmødte: 27 medlemmer
Fællessang: ”Jeg elsker de grønne lunde”

1. Valg af dirigent: Grethe Buch foreslået af bestyrelsen og valgt af forsamlingen som aftenens dirigent. Grethe kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet såvel i Jelling Avisen som på OK Gorms hjemmeside og dermed beslutningsdygtigt.

2. Beretning ved Pernille Buch – kort gennemgang af den samlede beretning: Beretningerne ligger samlet på hjemmesiden, og kan ses der. Men Pernille gennemgik i korte træk den samlede beretning via et PowerPoint show.
Hun fremhævede bl.a., at klubben i 2019 vandt 2. division og dermed rykker op i 1. division igen. Hun nævnte også de store ”ikke sportslige aktiviteter”, som klubbens medlemmer hjælper med til: Uddeling af kirkeblade, Hausgaard koncerten i Gormshallen, Musikfestivalen og Hærvejsløbet. Ved at hjælpe til med disse aktiviteter belønnes klubben, og medlemmerne blev opfordret til at melde sig til opgaver, hvis ikke man allerede har gjort det. Det samme gælder for sommerens store o-løbsarrangement WOC2020, som løber af stabelen fra d. 6. til d. 11. juli.
Til Vejle kommunes Sportsgallashow i 2019 fik Karl Kristian Vejle Idrætsråds ”du-gør-en-forskel” prisen for sin store indsats med Skoleorientering/Find vej i skolen. Det er flot gået!
I år afholdes der Sportsgalla d. 2. april, og billetter kan bestilles gratis via Vejle kommune efter 1.marts. Pernille nævnte de mange arrangementer og aktiviteter, som de forskellige udvalg har stået for – såvel løbsarrangementer, træningerne, tirsdagsspisning, ungdomsarbejdet, klubture, rekrutteringsarrangementer, talentarbejde, PR og kommunikation, korttegning og skovkontakt, skoleorientering, skiture og rulleskitræning, klubhusaktiviteter samt bestyrelsesarbejde.
Pernille fortalte, at Asta stopper som træner for børnene, og hun takkede hende for hendes mangeårige flotte indsats. Hun takkede endvidere Ove for sit arbejde i bestyrelsen som formand for Rekrutteringsudvalget. Ove fik traditionen tro overrakt en Gorm-platte. Pernille takkede også den samlede bestyrelse samt referenten for godt samarbejde i årets løb.
Til slut kunne Pernille fortælle, at OK Gorms bestyrelse har indstillet Bodil Nygaard Poulsen til JFS´ Frivillighedspris. Hvem der får prisen bliver afsløret til generalforsamlingen i JFS, som løber af stabelen d. 11.3. Her er alle velkomne.

Da der ingen spørgsmål var, blev den samlede beretning taget til efterretning og godkendt.

3. Regnskabsaflæggelse ved Ole Binder:
Regnskabet for 2019 blev delt ud til de fremmødte. Det samlede regnskab kan også ses på hjemmesiden. Heraf kan det ses, at der samlet set er et overskud i klubben på 108.375 kr. Der var i forvejen budgetteret med et overskud på 34.700 kr. Til næste år budgetteres der med et samlet overskud i klubben på 12.500 kr. – heri indberegnet et overskud fra WOC2020 på 50.000 kr. Men det blev også pointeret, at udgiften til klubturen til Tjekkiet ikke er indregnet i budgettet for 2020. Ole gennemgik regnskab, budget og status, og takkede Bent for hjælpen som bogholder og sparringspartner.
Da der heller ikke var spørgsmål eller kommentarer til gennemgangen af regnskabet, blev både regnskab og budget godkendt af forsamlingen.

4. Indkomne forslag – Ingen forslag indkommet.

5. Valg af ledelse: (Samtlige valg gælder for 2 år).
– Formand: Pernille Buch (modtager genvalg) Ingen andre forslag – Pernille valgt
Formændene for følgende udvalg:
– Børne- og ungdomsudvalg: Steen Holmegaard (modtager genvalg) Ingen andre forslag – Steen valgt
– Kort- og Skovudvalg: Stig Knudsen (modtager genvalg) Ingen andre forslag –
Stig valgt
– Rekrutteringsudvalg: Ove Hvam Andersen (modtager ikke genvalg) Ingen andre forslag – så bestyrelsen opfordres til at finde en formand til denne post i løbet af året – indtil videre er Steen kontaktperson til bestyrelsen.
– Kommunikations- og PR udvalg: Karl Kristian Terkelsen (modtager ikke genvalg) Ingen andre forslag – så bestyrelsen opfordres til at finde en formand til denne post i løbet af året.
Valg af klubhusudvalg i henhold til § 7 A
På valg til klubhusudvalget:
Jens Kristian Laursen (modtager genvalg) Ingen andre forslag –
Jens Kristian valgt
Karl Kristian Terkelsen (modtager genvalg) Ingen andre forslag –
Karl Kristian valgt

6. Evt.
Bente uddelte en invitation til alle fremmødte medlemmer til årets klubture og opfordrede medlemmerne til at deltage.
En bevæget Bodil takkede for indstillingen til JFS´ Frivillighedspris og for at hun må være med i klubben og hjælpe til med det, hun kan.
Søren bragte vinterens gymnastiktræning på Bredagerskolen til debat, men det er jo op til træningsudvalget at tage beslutning herom. Træningen for denne vinter stopper til marts, da der på det tidspunkt bliver arrangeret Natcup Syd om tirsdagen. Der er desuden også mulighed for at deltage i Rekrutteringsarrangementerne de næste 6 søndage om formiddagen fra kl. 10-12.
Hermed sluttede den ordinære generalforsamling, og Grethe takkede forsamlingen for god ro og orden.
Pause med kaffe/te, smørkrans og walesboller
Efter kaffen gav Pernille ordet til Toke, som fortalte om sit arbejde som bandagist, og om de oplevelser han havde haft indenfor Para-sporten og ved deltagelse ved de para-oplympiske lege. Til sidst kom han ind på, hvilke problemer man kan have med sine fødder, og hvordan det kan afhjælpes. Det var et spændende emne, og Toke fremlagde det på en meget saglig og også humoristisk måde. Så han fik tak fra formanden og bifald fra forsamlingen.
Fællessang: ”Jeg bærer med smil min byrde”
Pernille sluttede med at takke Birthe og Bodil for kaffe/te og kager og forsamlingen for fremmødet og den gode stemning.

Find vej i...Find vej i Danmark 

Et tilbud om en lidt anderledes tur i skoven

Orientering i skolen
Inspiration til orienterings-aktiviteter i idrætsundervisningen

Jelling Løbet

Sydkredsen

OK Gorm Aktuelt

HUSK:

Resultater – NATCUP Skærbæk Samlet resultat

Divisionsmatch d.14/4-2024 for alle i klubben: Invitation.

Startsteder o-løb

Gødding Skov:

skovlegepladsenNaturstyrelsen

Tykhøjet Krat:

Sydlige P-plads Nordlige P-plads

Jelling:

Klubhus – kør ind i skoven ad Skovgade fra nord, der er skilt på skovvejen

Jelling:

Bredagerskolen – indkørsel fra Bredager

Brandbjerg:

ved Højskolen

Gyttegård:

P i vestlige del

Engelsholm:

P ved slottet

Gadbjerg:

skovlegeplads (Allévej)

Hastrup:

Kjærvej 1,  7323 Give (3 km N for Thyregod)

OK SNAB:

normale startsteder

Tilmelding til o-løb:

O-service

 


SPONSORER & SAMARBEJDSPARTNERE

Elite Vejle

Jelling musikfestival

Middelfart Sparekasse

Jelling Sparekasses Fond