Orienteringsklubben Gorm Jelling | Skiklubben Gorm Jelling


Generalforsamlingen startede kl. 19.00, og efter formandens velkomst til de mange fremmødte og en sang gik det glat gennem dagsordenens punkter – som det plejer: Velforberedt gennemgang af beretning, gennemgang af regnskab og budget. Valgene var hurtigt overstået, så allerede kl. 20.15 kunne dirigenten tage hul på sidste punkt på dagsordenen evt. og her kom aftenens store overraskelse, i hvert fald for Bent Nielsen.
Bestyrelsen havde på sit møde i november bestemt at udnævne Bent Nielsen til klubbens første æresmedlem. De tilstedeværende med undtagelse af Birthe og Bent vidste, at det ville ske, så da pludselig klubbens første bestyrelse med Harry og Jenny Asmussen, Gerda Gade (dengang Monrad) og Conny Bæk Hansen stod i mødelokalet var Bent vel for første gang i klubbens historie uforberedt.


Som han selv udtrykker det i dag i en tak til Bestyrelsen:

Kære bestyrelse
Generalforsamlingen i aftes blev jo ikke helt, som jeg havde forestillet mig, da jeg tog hjemmefra.
Det imponerende er, at der ikke var én eneste, som ved et uheld var kommet til at løfte en lille flig.
Da indslaget var omtalt som VM sprint i 2020, ventede jeg spændt på, hvem det nu var, der skulle dukke op
– var det måske selveste Maja Alm ????
Overraskelsen var derfor meget stor, da hele den gamle bestyrelse fra 1973 pludselig stod der.
Imponerende i sig selv, at denne bestyrelse fortsat efter 45-46 år er intakt og “ved sine fulde fem”.
Jeg vil gerne sige bestyrelsen mange tak for den store anerkendelse, som har berørt mig dybt.
Nu er det jo sådan, at det ikke er “en mands værk”. Der har hele tiden været mange, som har trukket det store læs, som det nu engang har været og fortsat er, at drive em ambitiøs orienteringsklub.

TAK SKAL I HAVE
mange hilsner Bent

Karl Kr. Terkelsen, der af bestyrelsen var valgt til at forestå udnævnelsen, motiverede herefter æresmedlemsskabet og overrakte Diplom og en lille træskulptur i moseeg til Bent.
Herefter blev vist to videooptagelser fra ”gamle dage”. Èn hvor OK Gorm i starten af 1980’erne havde taget et nyt initiativ ved at starte en motionsafdeling, og én med optagelse af et interview/samtale mellem Bent Nielsen og Kristian Grøn i anledning af klubbens 10-års jubilæum i 1983.
Herefter var der flere, som kom med indslag, der tegnede et billede af Bent og Bents mangeårige virke for OK Gorm: Conny Bæk Hansen, Poul Erik Buch, Niels Mortensen, Harry Asmussen, Grethe Buch og Karl Kristian Terkelsen.
En god aften og en generalforsamling med en lidt overraskende afslutning sluttede lidt senere end sædvanligt med ”Skuld gammelt venskab rent forgo”.
I alt 41 deltog i hædringen af Bent.
Motiveringen af Bents æresmedlemsskab kan ses her.
Billeder kan ses her.

 

Find vej i...Find vej i Danmark 

Et tilbud om en lidt anderledes tur i skoven

Orientering i skolen
Inspiration til orienterings-aktiviteter i idrætsundervisningen

Jelling Løbet

Sydkredsen

OK Gorm Aktuelt

HUSK:

Resultater – NATCUP Skærbæk Samlet resultat

Divisionsmatch d.14/4-2024 for alle i klubben: Invitation.

Startsteder o-løb

Gødding Skov:

skovlegepladsenNaturstyrelsen

Tykhøjet Krat:

Sydlige P-plads Nordlige P-plads

Jelling:

Klubhus – kør ind i skoven ad Skovgade fra nord, der er skilt på skovvejen

Jelling:

Bredagerskolen – indkørsel fra Bredager

Brandbjerg:

ved Højskolen

Gyttegård:

P i vestlige del

Engelsholm:

P ved slottet

Gadbjerg:

skovlegeplads (Allévej)

Hastrup:

Kjærvej 1,  7323 Give (3 km N for Thyregod)

OK SNAB:

normale startsteder

Tilmelding til o-løb:

O-service

 


SPONSORER & SAMARBEJDSPARTNERE

Elite Vejle

Jelling musikfestival

Middelfart Sparekasse

Jelling Sparekasses Fond