Orienteringsklubben Gorm Jelling | Skiklubben Gorm Jelling


Lørdag d. 2/3 var repræsentantskabsmøde i DOF i Middelfart. Som OK Gorms delegerede deltag jeg sammen Asta Terkelsen. KK deltog som æresmedlem og medlem af hovedbestyrelsen for skoleområdet. Ca. 25 klubber var repræsenteret, så en del var fraværende på trods af mødet blev afholdt centralt  i landet.
Det meste af formiddagen gik med diverse beretninger. For at nævne lidt , er det lige som i OK Gorm for alle klubber samlet en lille fremgang i medlemstallet. De ældste løbere (90+) kunne glæde sig over en ny mesterskabsklasse til DM-løbene! Forskellige tiltag for at tiltrække og motivere nye medlemmer blev nævnt, bl.a. famileorientering, som vi jo også har gang i. En mulighed er også en mere omfattende familiedag med flere forskellige lege/aktiviteter, en større bespisning med grill m.v. afsluttende med et orienteringsløb. Her kan prisen godt sættes efter hvad en familie ellers kan finde på at bruge på en dag med aktiviteter.
Afgiften til DOF for stævner forbliver uændret indtil 30/6-18, dog hæves bundgrænsen, så der ikke er afgift, når deltagelse koster  maks. 30 kr. Mere fleksibel afgiftsstuktur er et emne, der skal tages op.
Der blev uddelt en række priser – bl.a.:
Årets sportpris: Her var der stemt suverænt mest på Maja Alm.
Årets klub blev Silkeborg OK, begrundet med god træning for 5-8 årige, træning for alternative grupper (adventure, multisport), godt og motiveret hold af unge trænere, god brug af sociale medier, mange aktiviteter for nye medlemmer m.v.)
Mogens Nielsen fra OK West blev hædret med Silvablokken.
Hans Natorp, der er næstformand i Dansk Idrætsforbund (DIF), fortalte om det nye grundlag for fordeling af midler til de forskellige forbund. Fra at være meget per medlem, bliver det i fremtiden uddelt på basis af forbundenes mål og strategier og arbejdet med disse. Det er ingen nem øvelse, men DIF har vurderet DOF’s arbejde med det ny grundlag til at være meget fornemt. Så DOF-formand Walther Rahbek  regner ikke med, at tilskuddet vil falde fremover.
Der var gang i gruppearbejder omkring de 5 forskellige områder,  der skal være basis for DIF-tilskuddet, og i den gruppe jeg deltog i, talte vi en del om at det gøre ting enkle og let at gå til.
På mødet, der bar præg af aktive og engagerede forbundsansatte og en dynamisk hovedbestyrelse, kunne man samle en del inspiration sammen til arbejdet hjemme i klubben, og OK Gorm vil også fremover være faste deltagere på det årlige møde, der næste gang afholdes i Brøndby.
Ole Binder

Find vej i...Find vej i Danmark 

Et tilbud om en lidt anderledes tur i skoven

Orientering i skolen
Inspiration til orienterings-aktiviteter i idrætsundervisningen

Jelling Løbet

Sydkredsen

OK Gorm Aktuelt

HUSK:

Resultater – NATCUP Skærbæk Samlet resultat

Divisionsmatch d.14/4-2024 for alle i klubben: Invitation.

Startsteder o-løb

Gødding Skov:

skovlegepladsenNaturstyrelsen

Tykhøjet Krat:

Sydlige P-plads Nordlige P-plads

Jelling:

Klubhus – kør ind i skoven ad Skovgade fra nord, der er skilt på skovvejen

Jelling:

Bredagerskolen – indkørsel fra Bredager

Brandbjerg:

ved Højskolen

Gyttegård:

P i vestlige del

Engelsholm:

P ved slottet

Gadbjerg:

skovlegeplads (Allévej)

Hastrup:

Kjærvej 1,  7323 Give (3 km N for Thyregod)

OK SNAB:

normale startsteder

Tilmelding til o-løb:

O-service

 


SPONSORER & SAMARBEJDSPARTNERE

Elite Vejle

Jelling musikfestival

Middelfart Sparekasse

Jelling Sparekasses Fond