Orienteringsklubben Gorm Jelling | Skiklubben Gorm Jelling

Generalforsamling 004Støt op om din klub og vær med til at præge klubbens fortsatte arbejde.
Generalforsamlingen afholdes på Abrahamsens Gård – klubhuset:

Onsdag d. 22. februar kl. 19:00 til 22:00 – Vi tilstræber at være færdige kl. 21:30

Dagsorden efter vedtægterne (se evt: http://okgorm.dk/bestyrelse-og-udvalg/) :

1. Valg af dirigent.

2. Beretning.

3. Regnskabsaflæggelse
4. Indkomne forslag.
5. Valg af ledelse i.h.t. § 5.

Kasserer – Peter (modtager IKKE genvalg)
Formændene for følgende udvalg:
Træningsudvalg – Jørgen Damgaard (modtager genvalg)
Arrangementsudvalg – Bente H. Ringive (modtager genvalg)
Talent- og Eliteudvalg– Pernille Buch (modtager genvalg)
Ski- og motionsudvalg – Bjarke Wolf (modtager genvalg)

Valg af klubhusudvalg i.h.t. § 7 A

På valg i klubhusudvalget er Erik Jensen (modtager genvalg)

6. Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være indsendt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.  (Der er ikke indkommet forslag)

Der vil senere i denne indkaldelse komme lidt uddybning af punkterne og et link til årsberetningen, der kun vil blive omtalt i hovedtræk på generalforsamlingen, hvor der selvfølgelig kan stilles og besvares spørgsmål til beretningen.

Under pkt. 6 – Eventuelt  kommer der flere spændende indlæg:

Steen Holmegaard fortæller om planerne for børne- og ungdomsudvalgets arbejde og søge input fra forsamlingen.

Karl Kristian Terkelsen kommer med oplæg om Find vej i skolen.

Flemming Jørgensen fra SNAB kommer og fortæller om WOC 2020 (VM i Sprintorientering).

Den samlede årsberetning for 2016 er her… og senere kommer et udførligt referat fra generalforsamlingen også her på hjemmesiden under klubinfo-bestyrelse og udvalg-generalforsamlinger.

Find vej i...Find vej i Danmark 

Et tilbud om en lidt anderledes tur i skoven

Orientering i skolen
Inspiration til orienterings-aktiviteter i idrætsundervisningen

Jelling Løbet

Sydkredsen

OK Gorm Aktuelt

 

Startsteder o-løb

Gødding Skov:

skovlegepladsenNaturstyrelsen

Tykhøjet Krat:

Sydlige P-plads Nordlige P-plads

Jelling:

Klubhus – kør ind i skoven ad Skovgade fra nord, der er skilt på skovvejen

Jelling:

Bredagerskolen – indkørsel fra Bredager

Brandbjerg:

ved Højskolen

Gyttegård:

P i vestlige del

Engelsholm:

P ved slottet

Gadbjerg:

skovlegeplads (Allévej)

Hastrup:

Kjærvej 1,  7323 Give (3 km N for Thyregod)

OK SNAB:

normale startsteder

Tilmelding til o-løb:

O-service

 


SPONSORER & SAMARBEJDSPARTNERE

Elite Vejle

Jelling musikfestival

Middelfart Sparekasse

Jelling Sparekasses Fond