Orienteringsklubben Gorm Jelling | Skiklubben Gorm Jelling

Gorm generalforsaml_Ole
Formanden Ole Binder bød velkommen til 26 fremmødte Gormmedlemmer.
Traditionen tro startede generalforsamlingen med en sang, hvorefter der blev valgt dirigent. Denne opgave fik Henrik Holm i år, der straks gav ordet til formanden for aflæggelse af beretning. Nu var der før tid lagt en 18 sider fyldig beretning på hjemmesiden, så medlemmerne på forhånd havde haft mulighed for at  orientere sig om klubbens virksomhed i det forgangne år. Der var kun få supplerende kommentarer fra formanden og af udvalgsformændene var det kun formanden for klubhusudvalget, K. K. Terkelsen, der havde væsentlige supplerende kommentarer til den skrevne beretning, idet han orienterede om status omkring etablering af nyt materialehus. Både denne og de øvrige bemærkninger blevet taget til efterretning.
Næste punkt på dagsordene var regnskabsaflæggelse. I kassereren Peter Føns’s fravær blev denne opgave varetaget af Bent Nielsen. Klubregnskabet er i tre afdelinger: en for orienteringsafdelingen, en for skiafdelingen og en for Abrahamsens Gård. Alle tre afdelinger er kommet ud af året med et overskud, så det samlede overskud for OK Gorm er blevet et overskud på ikke mindre end 114.000 kr mod budgetteret 19.400. Flot og glædeligt. Det fine resultat skyldes bl.a. de mange ”øvrige aktiviteter” OK Gorm også involverer sig, ud over det at levere kerneydelser som træning afvikling af løb mv. ”Øvrige aktiviteter” er bl.a. uddeling af kirkeblade, hjælp ved Jelling Musikfestival omm. En anden årsag til det flotte resultat skal dog også findes i den kedelige kendsgerning, at aktivitetsniveauet har været faldende, specielt på ungdomssiden og det betyder færre omkostninger. Men den måde at tjene penge på er ikke lige det, klubben ønsker.
Årets ringere aktivitetsniveau og klubbens store engagement i eksterne aktiviteter gav anledning til efterfølgende debat. Hvad gør vi for at hæve aktivitetsniveauet? Når vi nu har så mange penge skal klubben så trække så meget på medlemmernes arbejdskraft til disse øvrige aktiviteter? – specielt set i lyset af, at der har været et par arrangementer, hvor det var lidt svært at skaffe folk nok.
Næste punkt på dagsordene var indkomne forslag. Her havde Rekruttering- udvikling og fastholdelsesudvalget et forslag om navneændring. Formanden Merete Larsen begrundede, hvorfor det fremover alene skulle hedde Rekrutteringsudvalget. Forslaget godkendt.
Valg: Alle der var på valg modtog genvalg, så der var genvalg af Ole Binder, formand, og udvalgsformændene: Steen Holmegaard, Børne og ungdomsudvalget, Stig Knudsen, Skov- og Kortudvalget, Merete Larsen, Rekrutteringsudvalget, K. K. Terkelsen Kommunikations- og PR udvalget. Til Klubhusudvalget (særligt underudvalg) var der genvalg af Åge Kobberø og K. K. Terkelsen.
Efter kaffen var der debat under punktet Evt., og her blev følgende emner belyst eller debatteret:
Bent fortalte om proportioner i argumenter for afslag omkring skovadgang fra nogle skovejeres side med henvisning til at beskytte dyrelivet (læs rådyr). Bent kunne fortælle, at der årligt skydes ca. 130.000 rådyr, der trafikdræbes 30.000 og ræven tager 60.000 lam, og alligevel er der masser af rådyr. Bent kunne personligt i sin lange orienteringsliv huske 3 – skriver tre – tilfælde, hvor orienteringsløb havde forårsaget, at et rådyr døde. Tankevækkende. Merete Larsen orienterede om rekrutteringsudvalgets mange kommende initiativer, K. K. Terkelsen orienterede om arbejdet omkring skoleorientering, Søren gav eksempler på de nyeste hjælpemidler for korttegneren og rekognoscøreren, der giver meget nøjagtige kort.
Alle satte deres navn på et kort som hilsen til Peter Føns, der stadig ligger i Odense.
Aftenen sluttede kl. 22.00 som det er vanligt i OK Gorm med en sang.
Udførlig referat af generalforsamlingen kan snart  læses her på hjemmesiden under klubinfo-bestyrelse og udvalg-generalforsamlinger.

Gorm generalforsaml 007
Bent

Find vej i...Find vej i Danmark 

Et tilbud om en lidt anderledes tur i skoven

Orientering i skolen
Inspiration til orienterings-aktiviteter i idrætsundervisningen

Jelling Løbet

Sydkredsen

OK Gorm Aktuelt

HUSK:

Resultater – NATCUP Skærbæk Samlet resultat

Divisionsmatch d.14/4-2024 for alle i klubben: Invitation.

Startsteder o-løb

Gødding Skov:

skovlegepladsenNaturstyrelsen

Tykhøjet Krat:

Sydlige P-plads Nordlige P-plads

Jelling:

Klubhus – kør ind i skoven ad Skovgade fra nord, der er skilt på skovvejen

Jelling:

Bredagerskolen – indkørsel fra Bredager

Brandbjerg:

ved Højskolen

Gyttegård:

P i vestlige del

Engelsholm:

P ved slottet

Gadbjerg:

skovlegeplads (Allévej)

Hastrup:

Kjærvej 1,  7323 Give (3 km N for Thyregod)

OK SNAB:

normale startsteder

Tilmelding til o-løb:

O-service

 


SPONSORER & SAMARBEJDSPARTNERE

Elite Vejle

Jelling musikfestival

Middelfart Sparekasse

Jelling Sparekasses Fond