Orienteringsklubben Gorm Jelling | Skiklubben Gorm Jelling

Monthly Archives: februar 2018


Bestyrelsen har i 2017 haft stort fokus på opdatering af klubbens udviklingsplan. Udviklingsplanen blev lavet tilbage i 2015 i samarbejde med Henning Hansen (konsulent tilknyttet Elite Vejle). Udviklingsplanen er  opdateret med strategiske mål og handlinger for 2018, 2019 samt 2020. Målet er at planen årligt skal evalueres på et møde i januar.

OK Gorms vision er: Udviklende og inspirerende trænings- og klubmiljø. Orientering med kvalitet.

Bestyrelsen har valgt følgende indsatsområder:
– Rekruttering og Fastholdelse
– Organisation og kompetenceudvikling
– Sportslig udvikling
– Kommunikation
– Faciliteter

Indenfor hvert indsatsområder er der opstillet strategiske mål.

Rekruttering og fastholdelse:
– Fastholde, revidere og udvikle rekrutteringsarrangementer.
– Udvikle samarbejdet med skolerne
– Øge antallet af starter (målt på deltagere til divisionsmatcher) – Konkret mål for hvert år står sidst i handlingerne.

Organisation og kompetenceudvikling:
– Arbejde kontinuerligt med udviklingsplanen.
– Dynamisk og opdateret hjemmeside

Sportslig udvikling:
– Udvikle en evalueringskultur
– Kvalitet i træningen
– Øge antallet af starter til åbne løb

Kommunikation:
– Fastholde og udvikle den gode kommunikation på klubbens hjemmeside.
– Kvalitet i kommunkation på sociale medier

Faciliteter:
Fastholde kvalitet over hele linjen

Under alle strategiske mål findes konkrete handlinger for henholdsvis 2018, 2019 og 2020.

Du kan se hele udviklingsplanen her: Udviklingsplan

På bestyrelsens vegne
Pernille Buch


Undertegnede og KK var i går aftes deltagere i Sydkredsens Klubledermøde i Kolding. Under punktet evt. skulle Sydkredsens æresplatte uddeles.
Platten har været uddelt siden 1985 og uddeles hvert år til en eller flere personer, som yder, eller har ydet en bemærkelsesværdig indsats til fordel for orienteringssporten. Tildelingsproceduren er så vidt vides ikke nedfældet, men følger statutten for ovenstående fad. Det vil sige at de tre seneste modtagere af fadet stikker hovederne sammen og indstiller årets modtager af hæderen. Platten er de seneste år blevet uddelt til Bent Petersen, Marianne Lynge og Flemming Jørgensen.

Valget faldt i 2018 på KK. Ikke kun for hans enorm store indsats i OK Gorm, men også for hans indsats i Dansk Orienteringsforbund gennem rigtig mange år. Og som Flemming sagde til overrækkelsen: “modtageren af denne platte burde have fået den for mange år siden, for den kæmpe indsats, han har gjort i en lang årrække. Jeg forstår slet ikke at dit navn ikke figurer på platten”.
Fra OK Gorm skal der lyde et kæmpe tillykke til KK, det er så fortjent. Og så ønskes du en god rejse sydpå!

Platten har tidligere været uddelt til 2 Gorm medlemmer. I 1987 blev Asta Terkelsen modtager af platten og i 2009 blev den overrakt til Grethe Buch.

/Pernille Buch


Onsdag d. 21/2 2018 kl. 19.00 på Abrahamsens Gård

Dagsorden efter vedtægterne (se evt: http://okgorm.dk/bestyrelse-og-udvalg/) :
1. Valg af dirigent.
2. Beretning –  Samlet_Beretning 2017
3. Regnskabsaflæggelse
4. Indkomne forslag.
5. Valg af ledelse i henhold til § 5.
– Formand: Pernille Buch (har været konstitueret siden Generalforsamlingen sidste år – stiller op til valg)
Formændene for følgende udvalg:
– Rekrutteringsudvalg: Merete Larsen (modtager ikke genvalg)
– Kommunikation & PR: Karl Kristian Terkelsen (NY FORMAND EFTERLYSES)
– B&U: Steen Holmegaard (modtager genvalg)
– Kort- og skovudvalg: Stig Knudsen (modtager genvalg)
Valg af klubhusudvalg i henhold til § 7 A
På valg til klubhusudvalget:
Klubhusudvalg – Aage Kobberø (modtager ikke genvalg)
Klubhusudvalg – Karl Kristian Terkelsen (modtager genvalg)
6. Eventuelt.
– Indlæg om O-Track v/Søren Germann
– Den nye kortnorm v/Søren Germann


I onsdags modtog OK Gorm den gode nyhed fra Jelling Musikfestival, at vores ansøgning om støtte til opgradering af vort materiel var blevet imødekommet med et beløb på 26.000 kr. til køb af telte.
Blandt flere materialemuligheder havde vi søgt om støtte til robuste og lette telte, som er hurtige at sætte op.
Telte, der kan anvendes til kiosk, ved start til startpersonale, i mål til målpersonale, til ophold for skærme for online resultatformidling mv.
OK Gorm er hvert år arrangør af åbne regionale stævner. Dertil kommer, at klubben de kommende to år også er arrangør af nationale stævner: DM Mellem til august og DM Sprint  i 2019 . Den ultimative udfordring kommer i 2020, hvor vi er medarrangør af VM i Sprintorientering.
Læg dertil, at vi hvert år er arrangør af Jellingløbet, så jo, der bestemt er stort behov for godt og opdateret materiel.
Så tak til Jelling Musikfestivalfonden.

Find vej i...Find vej i Danmark 

Et tilbud om en lidt anderledes tur i skoven

Orientering i skolen
Inspiration til orienterings-aktiviteter i idrætsundervisningen

Jelling Løbet

OK Gorm Aktuelt

Tilmelding til Gorm-3-dages på Gorm Events

 

Startsteder o-løb

Gødding Skov:

skovlegepladsenNaturstyrelsen

Tykhøjet Krat:

Sydlige P-plads Nordlige P-plads

Jelling:

Klubhus – kør ind i skoven ad Skovgade fra nord, der er skilt på skovvejen

Jelling:

Bredagerskolen – indkørsel fra Bredager

Brandbjerg:

ved Højskolen

Gyttegård:

P i vestlige del

Engelsholm:

P ved slottet

Gadbjerg:

skovlegeplads (Allévej)

Hastrup:

Kjærvej 1,  7323 Give (3 km N for Thyregod)

OK SNAB:

normale startsteder

Tilmelding til o-løb:

O-service


SPONSORER & SAMARBEJDSPARTNERE

Elite Vejle

Jelling musikfestival

DJS

Jelling Sparekasses Fond