Orienteringsklubben Gorm Jelling | Skiklubben Gorm Jelling

Yearly Archives: 2018

1 2 3 8


I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. 

Tak for jeres store indsats i året der snart er gået. Det er dejligt med så mange frivillige kræfter, der sammen bidrager til, at vi kan have et så dejligt klubliv i OK Gorm, som vi har. 

Mandag den 31/12 kl. 9.45 skyder vi nytåret ind med Poul Eriks nytårsløb i Jelling by. Efterfølgende er der Nytårshygge på Abrahamsens Gård.
Lørdag den 5/1 kan du deltage i træningsløb i Nørreskoven i Vejle (se yderligere info under Gorm Aktuelt).
Tirsdag den 8/1 kl. 18 er der igen træning i gymnastiksalen på Bredagerskolen.

Lørdag den 12/1 kan alle, der har lyst, deltage i DOF Akadamiet. Klubben betaler for deltagelse. Se indbydelse her.
Tilmelding senest 1/1.

RIGTIG GODT NYTÅR.

Pernille Buch
Formand


I går aftes var der juleafslutning. Julen er som bekendt traditionernes tid, og sådan er det også i TVO.
Julebanelægger var igen i år julemand Steen. Via facebook havde TVO-løberne på forhånd fået små hint hen ad vejen. Aftenens løb skulle så vise om de forskellige fif havde forvirret mere end hjulpet.
Hvad er mere oplagt end et julestjerneløb. Kortet løberne fik præsenteret var et stjernekort. Problemet var, at ikke alle poster kunne være inden for stjernes rammer, men der var dog definitionerne at holde sig til og placeringerne var i den forstand rigtige nok i forhold til de andre poster.
Der var tre bonus poster. De var ikke tegnet ind, men rundt på kortet var der skrevet sten, rende og skur, så hvis man holdt lys i lampen og havde øje for evt. reflekser i skoven ville man også kunne finde dem.

Det viste sig at med dygtig orientering, bonuspoint, dygtighed osv. blev Niels Dalgaard aftenens vinder. Efter løbet var der middag. Og som det hører TVO-juleafslutningen til, en menu bestående af hvide og brune kartofler med brun sovs og flæskesteg med sprød svær. Dertil chips og rødkål. Sådan skal en rigtig TVO julemiddag være.
Sofie og Søren, Esbens mor og far havde lavet maden godt hjulpet af Asger, Esbens lillebror. Dejligt at de tager denne opgave, selvom Esben ikke kunne være med.
Som så mange andre TVO-løbere er han på efterskole i dette skoleår på HNIE.
Efter maden gennemgik KK årets statistik og evaluering af målsætningen for TVO 2018. Dejligt, at TVO stadig præges af positive og motiverede unge mennesker, der gerne vil blive dygtigere orienteringsløbere og som generelt har et aktivitetsniveau, der lever op til de forventninger, der er beskrevet for TVO .
Steen redegjorde for aftenens julestjerneløb og overrakte vinderen Niels Dalgaard en sportstaske.

Aftenen sluttede af med en tak efterfulgt af klapsalver både til Sofie, Søren og Asger og til TVO-trænerne.
Vi ses i 2019 på Abrahamsens Gård den 10.1.

Se billeder her


Endelig blev det dagen, hvor Find vej i Bredsten blev søsat. Længe har kortet været tegnet, og længe har Find vej i Bredsten folderen været færdig, men der skulle lige være en lejlighed, hvor skolen kunne være med til indvielsen, da det er skolen som har ønsket og bestilt kortet over Bredsten by som supplement til det skolekort OK Gorm tegnede til skolen i 2016.
I løbet af processen kom Bredsten i Udvikling ind over, og vi så nogle muligheder for, at det ikke bare skulle være et orienteringskort til brug i skoleregi, men at det kunne være et ”Find vej i Bredsten” projekt, som også kunne være et tilbud til byens borgere om en anderledes måde at få sin daglige motionstur på.
I dag skete det så – “Find vej i Bredsten” er på vej.
Kl. 10.00 var VAF mødt op med journalist for at høre om projektet. Kl. 10.20 var alle 7. 8. og 9. klasses elever samlet – i alt 150. Joan Henriksen, skolelederen bød velkommen og kunne fortælle, at det var obligatorisk for alle i de 3 klasser i dag at deltage på en motionstur rundt i Bredsten. Vejret var fint, så der var i den forstand heller ingen grund til at finde undskyldninger for ikke at deltage.
Det eleverne skulle prøve og som jeg skulle introducere, var hvordan man via appen ”O-track” og mobiltelefonen kan hente et kort og en bane og at man via GPS hele tiden kan se, hvor man er.

Jeg må sige, eleverne gik til opgaven med fint humør. Man kunne gå eller løbe, alene eller nogen stykker sammen. Der var nogen, som var ganske hurtige. Det viste sig, at de lige havde været forbi cykelskuret på vej til start.
Efter turen viste jeg nogle af eleverne, hvordan man efter løbet kan se sit eget løb på O-track, men også se andre elevers løb, og se at der ikke kun var en vej fra en post til en anden.

Tovholder i ”Find vej i Bredsten”- projektet på Bredsten skole har gennem hele forløbet været viceskoleinspektør Egon Munck-Andersen. Han har også kontakt til Bredsten i Udvikling (BiU). Ved Egons mellemkomst er det næste skridt i synliggørelsen af Find vej i Bredsten, at jeg en gang i januar skal til Bredsten og i Bredsten Hallen møde Bredsten-borgere, der går til senioridræt. Så skal de også ud at prøve at gå/løbe orientering via O-track. Gangen før sørger Egon for, at nogle af de elever, der i dag har været rundt i Bredsten med mobiltelefon og O-track, aflægger Bredsten Senioridræt besøg, så seniorerne kan få installeret O-track på deres mobiltelefon og få lidt at vide om, hvordan man bruger det. Seniorerne er altså ikke helt på bar bund, når jeg kommer ugen efter.
Her kommer VAF også og fortæller den spændende historie om at skolens elever hjælper seniorerne med indføring i mobiltelefonens og O-track appens herligheder.

Den 4-fløjede ”Find vej i Bredsten” folder kan fra i dag hentes i Dagli’Brugsen, Bredsten af enhver Bredsten-borger og såmænd også alle mulige andre, der kunne tænke sig at finde vej i Bredsten.
Se folderen her


I går tirsdag var 9 lærere fra Egtved Skole på Find Vej introkursus. Egtved og Ødsted skoler er med i Åben Skole projektet ”Find vej i skolen” her i skoleåret 2018-19.
Vejle Kommunes Børne- og Familieudvalg afsatte ved budgetforhandlingerne for 2018 1 mill kr til samarbejdsprojekter i ”den åbne skole”.
Vejle Kommune har tidligere bevilget til ”åben skole projekter”, hvor OK Gorm har fået bevilget til i alt 11 Find vej i Skolen projekter.
Projekterne for skoleåret 2018-19 var efter samme model, så Gorm henvendte sig til 5 nye skoler for at høre, om de ikke skulle være med i et nyt” Find vej i skolen projekt”. Ødsted og Egtved sagde ja tak.
Vi søgte igen Vejle Kommune og igen fik vi som ansøgt, ca. 20.000 kr. til de to projekter, der omfatter korttegning, faste poster, introkursus, undervisningsmaterialer, idrætslærerkursus og et orienteringsstævne.
Her i efteråret har vi fået de to kort tegnet færdig, og der er opsat 40 faste poster på hver af de to skoler.
I går var vi så nået så langt, at Egtved Skole var klar til introkursus:
Følgende program blev lærerne præsenteret for:
1. Præsentation af pakken.
a. Hvad er tanken, hvad kan det bruges til?
– Idrætsundervisning
– Læring og bevægelse i andre fag.
b. Hvordan ser et skolekort ud? Hvordan ser poster ud?
c. Hvem står bag, hvem kan man kontakte for hjælp (skolekontakt og klubkontakt)?
2. Eks. på læringsopgaver . To eksempler på opgaver blev afprøvet, hvor man bruger kortet og posternes numre og bogstavkoder. Dels en opgave i dansk, indskoling, og dels en opgave i matematik på mellemtrinnet. Ved begge opgaver skulle lærerne først besøge nogle poster for efterfølgende at løse opgaver i klassen, så der både var teoretisk læring og bevægelse i undervisningen.
3. MobilQuiz
Der var afsat to lektioner til kurset og lærerne gik op i det med liv og sjæl. Der var både højt humør og højt aktivitetsniveau.
På billedet ser vi lærerne i gang med dansk opgaven. De skulle danne så mange ord som muligt af de bogstaver de har været ude at hente ved nogle af posterne.

I går lørdag d. 15. december afholdt OK Gorm Biathlon Sprint med 32 tilmeldte.
Starten gik lige uden for døren ind til Kongernes Jelling. Ventetiden før start kunne løberen tilbringe inde i varmen i Kongernes Jelling, hvor der var venlig betjening i receptionen. For at mindske nerverne før start, var Kongernes Jelling så søde at være vært for prøvesmagning af deres mjød. Det var til stor glæde for løberne og nogle få af dem var svære at få frem til start, da prøvesmagningen lige pludselig fik større fokus 😊
Alle mand kom dog fint af sted ud på ruten i løbet af 18 minutter.

Biatlon Sprinten er egentlig et forløb/prøveløb til Jellingløbet, som afholdes 12. juni 2019.
Vi havde lavet en let bane på 3,0 km, en mellem svær på 4,1 km og en lang svær bane på 5,3 km.
Løberne mødtes til en instruktion i at skyde med lasergeværer i skydeklubbens lokaler i Gormshallen inden selve løbets start.
Herefter gik turen for løberne med en afmærket rute op til oplevelsescentret Kongernes Jelling.
Alle tre ruter startede ud i monument-området og derefter blev de ført ned til Gormshallen, hvor hver løber var inde at skyde 1. gang. Her blev der skudt 2 x 5 skud. Skydeinstruktørerne noterede, hvis der var fobiere. Hver forbier betød 1 minuts tillæg i den samlede tid.

Efter 1. skydning fortsatte løbet ud gennem skydelokalet, hvor der samtidig var kortvend. 2. omgang løb var hovedsageligt omkring Gormshallen og Musikfestivalsområdet. Derefter ind at skyde igen anden gang og samme optælling af eventuelle forbiere. Det skal siges, at nogle løbere ramte plet på alle 20 skud. Flot!
Efter anden skydning var målposten lige uden for skydelokalet.
Vi havde lånt forlokalet til skydelokalet, hvor løbernes tider kunne aflæses. Nogle benyttede sig af et bad i Gormshallen og så kunne æbleskiver og gløgg købes og nydes.
Måske denne Biathlon Sprint bliver til en juletradition fremover…
Tak for rigtig god stemning på dagen og I ønskes alle en glædelig jul.

Se flere billeder her.

Med venlig hilsen Henrik og Sven Erik.

I går aftes – onsdag blev den traditionelle  afviklet. Og som det plejer med gløgg, æbleskiver og julebanko.De, der ville have en løbetur forinden, mødte kl. 17.45. Med de nyopsatte 48 egetræsstolper var det ingen sag for Poul Erik at lave nogle fine baner på de faste poster.
Kl. 19.00 havde Bodil og Birthe æbleskiver og gløgg parat og et sæt bestående af 5 æbleskiver med syltetøj og/eller sukker og et krus gløgg med nødder og andet godt i bunden kunne købes for en 10’er.
Jeg fik to sæt. Det skulle jo gøre det ud for aftensmad. Pernille bød velkommen og vi sang som vi plejer en julesang.Poul Erik stod for opråb. Som sædvanlig var der masser af gaver, så der var hver gang også sidegevinst. Mit held. Jeg får aldrig hverken 1, 2 rækker eller hele pladen fuld. Jeg trøster mig med, at man kan ikke både have held i kærlighed og så vinde til julebanko.

Nyt i år var, at hver gang der var banko, blev der umiddelbart efter den obligatoriske kontrol af vinderens numre, råbt et enkelt næste nummer op. Den eller de, der havde det næste nummer, kunne gå hen til et bord, hvor der var masser af ”gaver” at vælge i mellem. Efter KK’s oprydning i kælderen var diverse restpræmier fra løb gennem tiderne lagt frem som ekstra præmier. Der var meget at vælge imellem. T-shirt fra Påskeløb 2004, restpræmier fra flere Jellingløb, regntøj fra Påskeløb 2010 og meget mre.Nogle af trøjerne var da også rigelig store, selv til Niels Mortensen, men som han sagde til Bodil: -”Jeg kan da bruge den som nattrøje”. Der var faktisk forskellige slags hvide XXL T-shirt, så Bodil blev da spurgt til råds om, hvilken hun helst ville have, han skulle have på i sengen.
Aftenen sluttede, som vi startede med en julesang.

Vores base i Norge: Brufosshytterne

Skiklubben GORM arrangerer som tidligere år en hyggelig forlænget weekendtur til Svarstad i Norge med 3 hele skidage (fredag, lørdag, søndag) i weekenden 8-10 februar 2019.
I området findes der et udmærket og velplejet løjpesystem til langrendsløberne. Der nok at tage fat på til 3 dage. For begyndere er der mulighed for at få lidt guidning, teknikundervisning og smøretips – der er ikke nogen der kommer til at stå og ikke vide, hvad de skal stille op. Så der er ikke krav om de store forudsætninger for at tage med på turen – det vigtigste er, at lysten er der.
Søndag 10/2 er der mulighed for at deltage i langrendsløbet Vindfjelløpet. Dette løb på 41 km med 739 højdemeter undervejs er seedningsløb til både Vasaloppet og Birkebeinerrennet, så hvis man vil stille op i nogle af disse løb er der mulighed for at få en bedre startposition. Hvis man ikke er så ambitiøs, er der også en trim-klasse på 26km.
Se www.vindfjellopet.no for information.

Transporten til Svarstad er overkommelig i rejsetid, idet der kun er ca. en times kørsel fra Færgelejet i Larvik. Vi kører i biler nordpå torsdag aften den 7/2 i uge 6, sejler med hurtigfærgen Hirtshals-Larvik (afg. 22:15), og er fremme ved de lune hytter kl. ca. 3 fredag nat, så hele fredag er til rådighed på ski. Vi sejler fra Larvik søndag den 10/2 kl. 22:15, og er hjemme engang i løbet af de meget tidlige morgentimer.
Igen i år det det planen at overnatning kommer til at ske ved Brufoss hyttesenter få km udenfor Svarstad. Vi er fælles om madlavningen på turen.

Prisen for turen bliver 1300 kr og dækker transport med bil fra Jelling, færge t/r samt hytteleje, men ikke løbsafgift.

Vi arrangerer fælleskørsel. Chauffører får refunderet 1,50 kr/km.

Hvis man selv ønsker at stå for transporten, kan man også nøjes med at melde sig på overnatning, i så fald bliver prisen 600kr. Dertil kommer så ens andel af forplejningen og evt. løbsafgift til vindfjellløpet.
Vi må senest 28. december have en bindende tilmelding med betaling hvis du/I vil deltage.
Skriv navn på Gorm Event og betal til OK Gorms konto 9551 5510020908 – mrk. Svarstad.

Kontakt os hvis du vil vide mere:

Ole Binder (75864275 / olebinder@hotmail.com)

eller

Bjarke Wolf (21254895 / bjarkewolf@gmail.com)
Der tages forbehold for fuldbookede færger etc. som kan forpurre turen,
Mere følger i starten af det nye år, når vi har fået tilbagemeldinger i hus.

Mange skihilsener,
Skiklubben GORM

OK Gorm vil gerne se så mange som muligt til en sidste omgang vintertræning blandt 3-kantsklubberne.

Så slip din indre biathlon-helt løs på 3 forskellige sprint-baner i Jelling By lørdag den 15. december 2018. Instruktion fra kl. 12.45. Starttid mellem kl. 13 og 14. Mødested Gormshallen, Kathrinelund 1, Jelling, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

Der er tilmelding senest den 12. december på  Gorm Events . Her kan i også læse lidt mere om arrangementet.

Alle kan være med, det kræver ingen forudsætninger. Vi skyder med lasergeværer, og der er oplæring i brug inden løbet går i gang.

Arrangementet gennemføres, ved minimum 20 tilmeldte den 12. december.

Startliste og instruktion kommer på OK Gorms hjemmeside.

Der løbes med SI-brikker. Pris for deltagelse er p.g.a. skydningen 30 kr. pr. person.


Vi er så småt gået i gang med vintersæsonen i OK Gorm. For selvom de lyse aftener er forbi, så er der stadig masser af træningsmuligheder hen over vinteren. Men først vil jeg lige starte med at sige tak for opbakningen til divisionsmatcherne i år. Trods efterårsferie med flere afbud, så stillede ikke mindre end 47 medlemmer op til dysten i Søgård 21/10. Det er bare så flot. Desværre endte det, efter en tæt dyst mod HTF, med at OK Gorm må kalde sig 2. divisionsklub fra 2019. Vi må fortsætte den gode træning og se om vi ikke kan kæmpe os tilbage i 1. division igen.

Som medarrangør at VM i 2020 bliver der i de kommende år stillet store krav til os i Gorm omkring hjælp til arrangementer i VM regi. Mange af jer var aktive som hjælpere til Euromeeting i september og der kommer flere weekender, hvor vi forskellige steder skal teste og prøve ting af frem mod VM i 2020. Nogle klubmedlemmer har store ansvarsområder og vil i tiden indtil VM bruge de fleste af deres ressourcer i VM regi. Derfor er det vigtigt, at vi hjælper hinanden, så vi stadigvæk har en velfungerende klub, også efter VM i 2020. Vi skal stadigvæk kunne leve op til vores vision om at have et udviklende og inspirerende trænings- og klubmiljø. Så mens nogle klubmedlemmer giver den gas med VM, så kræver det måske en ekstra indsats fra andre medlemmer, for at klub ”hverdagen” i OK Gorm kommer til at fungere optimalt den kommende tid. Indtil videre skal I alle have en kæmpe tak for den store indsats I bidrog med til Euromeeting. Det blev et flot arrangement med ros fra løberne. Der vil i starten af det nye år komme yderligere informationer omkring hvilke opgaver, der skal bruges hjælp til fremadrettet ift. VM. Dette gælder både den hjælp der skal bruges i selve VM ugen i 2020, men også enkelte opgaver der er mere tids og ressourcekrævende. Men alt dette hører i som sagt mere om.

Nu til vintertræningen. Der er mulighed for masser af træning i vinter.

TIRSDAGSTRÆNING:
Hver tirsdag kl. 18 laver vi gymnastik, styrketræning og boldspil i gymnastiksalen på Bredagerskolen. Alle kan være med. Der har de første gange været flot fremmøde med op til 18 deltagere. Lige fra Alma på 11 år til Bent på 76. Så kom og vær med.

ONSDAGSTRÆNING:
Om onsdagen er der mulighed for at deltage i nat træningsløb arrangeret på skift at OK Gorm og Snab. Se programmet på hjemmesiden og tilmeld jer på Gorm Event. Har du ikke en lampe til natløb, så kan du låne en af klubben. Kontakt Karl Kristian herom.

LØRDAGSTRÆNING:
Hver lørdag kl. 13 arrangeres der træningsløb i nærområdet. Det er gratis at deltage.
Der er fri start mellem 13 og 14. Se programmet på hjemmesiden. På 6 af lørdagene er der indbygget en lille konkurrence, hvor løbene tæller sammen i vinter cuppen og der bliver kåret en samlet vinder. Der er fælleskørsel fra Brugsens p-plads lørdag kl. 12.15.

Se det var alle muligheder for at komme ud og røre sig lidt. Vi skal også jule- og nytårshygge lidt.

JULEAFSLUTNING:
Onsdag den 12. december kl. 19 holder vi juleafslutning med bankospil og æbleskiver. Der er mulighed for en løbetur kl. 18. Tilmelding på Gorm Event.

NYTÅRSLØB:
Mandag den 31/12 kl. 10 kan du deltage i OK Gorms Nytårsløb i Jelling by. Efterfølgende er der hygge med æbleskiver på Abrahamsens Gård. Tilmelding på Gorm Event. Se også begivenhed på Facebook. Banelægger: Poul Erik.

SENIORFEST:
Fredag den 25. januar afholdes klubbens seniorfest. Som ordet indikerer, så skal du være seniorløber for at deltage (fra 21 år). Festen blev sidste år genstartet efter nogle år med pause og arrangeres på skift af klubbens medlemmer. En hyggelig aften med god mad, underholdning og hygge blandt klubkammerater. Tilmelding på Gorm Event. I år er festarrangørerne: Poul Erik, Strib, Flemming, Kirsten, Jens Kristian og Svend Erik (udtrukket til klubfesten).

HAUSGAARD KONCERT:
Lørdag den 26. januar skal vi igen hjælpe til Hausgaard koncert i hallen. Ole er tovholder og koordinerer hjælpere. Hvis I har lyst til at give en hånd, så tilmeld jer på Gorm Event.

”Den hvide dame”:
Til slut vil jeg lige minde jer om, at ”den hvide dame” i år blev vundet af Anna-Grethe. Så skulle vi ikke alle tage et smut forbi og tjekke om damen findes i folkestuen?

O-hilsen

Pernille Buch

1 2 3 8

Find vej i...Find vej i Danmark 

Et tilbud om en lidt anderledes tur i skoven

Orientering i skolen
Inspiration til orienterings-aktiviteter i idrætsundervisningen

Jelling Løbet

OK Gorm Aktuelt

Tilmelding til Gorm-3-dages på Gorm Events

 

Startsteder o-løb

Gødding Skov:

skovlegepladsenNaturstyrelsen

Tykhøjet Krat:

Sydlige P-plads Nordlige P-plads

Jelling:

Klubhus – kør ind i skoven ad Skovgade fra nord, der er skilt på skovvejen

Jelling:

Bredagerskolen – indkørsel fra Bredager

Brandbjerg:

ved Højskolen

Gyttegård:

P i vestlige del

Engelsholm:

P ved slottet

Gadbjerg:

skovlegeplads (Allévej)

Hastrup:

Kjærvej 1,  7323 Give (3 km N for Thyregod)

OK SNAB:

normale startsteder

Tilmelding til o-løb:

O-service


SPONSORER & SAMARBEJDSPARTNERE

Elite Vejle

Jelling musikfestival

DJS

Jelling Sparekasses Fond