Orienteringsklubben Gorm Jelling | Skiklubben Gorm Jelling

Monthly Archives: februar 2017


Der var varslet regn, kulde og snevejr torsdag den 23.2. – ikke den bedste vejrudsigt for afvikling et 6 lektioners orienteringskursus for lærere med indlagte udeøvelser.
Det var tørvejr, da de 9 idrætslærere fra Bredsten og Gadbjerg kl. 10.20, af K. K. Terkelsen, OK Gorm blev budt velkommen og dagens instruktør, Anders Bachhausen, DOFs skolekonsulent blev introduceret.
”Uvejret” i form af regn og slud lod vente på sig til kl. 14.00, så det blev en fin dag med masser af humør og god energi.
Det blev slået fast, at orienteringsløb ikke er skattejagt, men en idræt, hvor det gælder om at beherske en hel masse elementer, som retvending af kort, enten via kompas eller ved læsning af tydelige genstande på kortet, tydning af signaturer og farver og om på den hurtigste og smarteste måde at opsøge posterne i nummerrækkefølge fra start til mål.
Udeøvelserne blev afviklet i par.

Om formiddagen var det med forskellige øvelser i skolegården, hvor læsning af kortets farver blev trænet, øvelser med retvending af kort og retningsskift. Der var enkle kompasøvelser.
Efter frokosten var der introduktion til orientering i skoven. Der var mulighed for at stifte bekendtskab med tre sværhedsgrader: grøn begynder, hvid let og gul mellemsvær.
Kursisterne fandt ud, at orientering bliver sværere i skoven, holdepunkterne er ikke helt så markante og specielt ikke, når der inden for de seneste par måneder er blevet arbejdet kraftigt i skoven med opkørte stier og særdeles uren bund til følge.

Tilbagemeldingen fra lærerne ved afslutningen af dagen var, at det havde været en superdag, sjovt, afvekslende og lærerigt.
Med sig hjem fik lærerne et nyt lettilgængeligt, modulopbygget undervisningsmateriale som Anders Bachhausen sammen med tidligere juniorlandstræner Jesper Stamp på udviklet.
Se det nye undervisningsmateriale her.

Se lærervejledning her.


Ca. 25 medlemmer var samlet til klubbens generalforsamling onsdag aften. Det er dejligt, at mange møder op for at støtte op om foreningen og give deres mening til kende.
Aftenen forløb planmæssigt indtil punktet med valg. Her manglede vi en kasserer, da Peter Føns ikke ønskede genvalg. Vi havde godt nok håbet, at en kandidat til posten kunne skaffes inden generalforsamlingen, men det viste sig ikke at være muligt, og hvad så? Løsningen blev, at kassererposten overtages af Ole Binder, der så holder som formand. Pernille Buch overtager formandsposten i hvert fald indtil næste generalforsamling, hvor der er ordinært valg af formand. Claus Lyngby overtager posten som formand for Talent- og Eliteudvalget i stedet for Pernille, der dog forsætter som menigt medlem af udvalget. Claus var i forvejen medlem af dette udvalg. Der var stor enighed, om at dette er en god løsning for klubben.
Efter kaffen fik formand for Jelling forenede Sportsklubber, Karsten Kjær, ordet. Han udtrykte stor respekt for klubbens arbejde og medlemmernes store engagement.

Steen Holmegaard fortalte om nye tiltag i børne- og ungdomsarbejdet, og Karl Kristian fortalte om indsatsen på skoleområdet.
Aftenen sluttede med at Flemming Jørgensen fra SNAB, der indgår i ledelsen af WOC 2020, fortalte om dette store arrangement, der vil kræve en stor indsats af rigtig mange, men som også har som mål at give en rigtig god oplevelse for klubberne, så vi kommer styrket ud på den anden side.

Læs referatet her.

Rekrutteringsudvalget er startet ud med årets arrangementer i 2017.
Lørdag den 11. februar var der familieorientering i Jelling Skov. Arrangementet var lagt i forbindelse med lørdagsløbet, som jo arrangeres af de 5 klubber i trekantsområdet i vinterhalvåret.
Ideen med dette tiltag var dels at drage nytte af de baner, som alligevel var lavet til lørdagsløbet, og dels at give de nye og nysgerrige mulighed for at komme i snak med de mere erfarne orienteringsløbere og måske få et par gode tips eller høre om de gode oplevelser, som denne sport giver. Sidst men ikke mindst så giver det en bedre stemning, når der er mange mennesker, end når der blot står nogle få arrangører i madpakkerummet.
Vi havde besøg af 12 løbere til vores arrangement, hvilket vi er rigtig godt tilfredse med.
Alle fik instruktion og blev sendt i skoven i flot vejr, sne og solskin, blæsten gjorde dog, at det føltes koldt.
Det lød som om, det var en god idé med varm kakao og kage efter turen i skoven, og så er det altid spændende at høre om, hvilke oplevelser løberne har haft. Heldigvis var humøret godt, selv om turen havde budt på større eller mindre omveje.
Næste familieorientering er den 19. og 26. marts.

Vel mødt.

Merete

Generalforsamling 004Støt op om din klub og vær med til at præge klubbens fortsatte arbejde.
Generalforsamlingen afholdes på Abrahamsens Gård – klubhuset:

Onsdag d. 22. februar kl. 19:00 til 22:00 – Vi tilstræber at være færdige kl. 21:30

Dagsorden efter vedtægterne (se evt: http://okgorm.dk/bestyrelse-og-udvalg/) :

1. Valg af dirigent.

2. Beretning.

3. Regnskabsaflæggelse
4. Indkomne forslag.
5. Valg af ledelse i.h.t. § 5.

Kasserer – Peter (modtager IKKE genvalg)
Formændene for følgende udvalg:
Træningsudvalg – Jørgen Damgaard (modtager genvalg)
Arrangementsudvalg – Bente H. Ringive (modtager genvalg)
Talent- og Eliteudvalg– Pernille Buch (modtager genvalg)
Ski- og motionsudvalg – Bjarke Wolf (modtager genvalg)

Valg af klubhusudvalg i.h.t. § 7 A

På valg i klubhusudvalget er Erik Jensen (modtager genvalg)

6. Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være indsendt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.  (Der er ikke indkommet forslag)

Der vil senere i denne indkaldelse komme lidt uddybning af punkterne og et link til årsberetningen, der kun vil blive omtalt i hovedtræk på generalforsamlingen, hvor der selvfølgelig kan stilles og besvares spørgsmål til beretningen.

Under pkt. 6 – Eventuelt  kommer der flere spændende indlæg:

Steen Holmegaard fortæller om planerne for børne- og ungdomsudvalgets arbejde og søge input fra forsamlingen.

Karl Kristian Terkelsen kommer med oplæg om Find vej i skolen.

Flemming Jørgensen fra SNAB kommer og fortæller om WOC 2020 (VM i Sprintorientering).

Den samlede årsberetning for 2016 er her… og senere kommer et udførligt referat fra generalforsamlingen også her på hjemmesiden under klubinfo-bestyrelse og udvalg-generalforsamlinger.

Find vej i...Find vej i Danmark 

Et tilbud om en lidt anderledes tur i skoven

Orientering i skolen
Inspiration til orienterings-aktiviteter i idrætsundervisningen

Jelling Løbet

OK Gorm Aktuelt

Tilmelding til Gorm-3-dages på Gorm Events

 

Startsteder o-løb

Gødding Skov:

skovlegepladsenNaturstyrelsen

Tykhøjet Krat:

Sydlige P-plads Nordlige P-plads

Jelling:

Klubhus – kør ind i skoven ad Skovgade fra nord, der er skilt på skovvejen

Jelling:

Bredagerskolen – indkørsel fra Bredager

Brandbjerg:

ved Højskolen

Gyttegård:

P i vestlige del

Engelsholm:

P ved slottet

Gadbjerg:

skovlegeplads (Allévej)

Hastrup:

Kjærvej 1,  7323 Give (3 km N for Thyregod)

OK SNAB:

normale startsteder

Tilmelding til o-løb:

O-service


SPONSORER & SAMARBEJDSPARTNERE

Elite Vejle

Jelling musikfestival

DJS

Jelling Sparekasses Fond