Orienteringsklubben Gorm Jelling | Skiklubben Gorm Jelling

Monthly Archives: februar 2016

Gorm generalforsaml_Ole
Formanden Ole Binder bød velkommen til 26 fremmødte Gormmedlemmer.
Traditionen tro startede generalforsamlingen med en sang, hvorefter der blev valgt dirigent. Denne opgave fik Henrik Holm i år, der straks gav ordet til formanden for aflæggelse af beretning. Nu var der før tid lagt en 18 sider fyldig beretning på hjemmesiden, så medlemmerne på forhånd havde haft mulighed for at  orientere sig om klubbens virksomhed i det forgangne år. Der var kun få supplerende kommentarer fra formanden og af udvalgsformændene var det kun formanden for klubhusudvalget, K. K. Terkelsen, der havde væsentlige supplerende kommentarer til den skrevne beretning, idet han orienterede om status omkring etablering af nyt materialehus. Både denne og de øvrige bemærkninger blevet taget til efterretning.
Næste punkt på dagsordene var regnskabsaflæggelse. I kassereren Peter Føns’s fravær blev denne opgave varetaget af Bent Nielsen. Klubregnskabet er i tre afdelinger: en for orienteringsafdelingen, en for skiafdelingen og en for Abrahamsens Gård. Alle tre afdelinger er kommet ud af året med et overskud, så det samlede overskud for OK Gorm er blevet et overskud på ikke mindre end 114.000 kr mod budgetteret 19.400. Flot og glædeligt. Det fine resultat skyldes bl.a. de mange ”øvrige aktiviteter” OK Gorm også involverer sig, ud over det at levere kerneydelser som træning afvikling af løb mv. ”Øvrige aktiviteter” er bl.a. uddeling af kirkeblade, hjælp ved Jelling Musikfestival omm. En anden årsag til det flotte resultat skal dog også findes i den kedelige kendsgerning, at aktivitetsniveauet har været faldende, specielt på ungdomssiden og det betyder færre omkostninger. Men den måde at tjene penge på er ikke lige det, klubben ønsker.
Årets ringere aktivitetsniveau og klubbens store engagement i eksterne aktiviteter gav anledning til efterfølgende debat. Hvad gør vi for at hæve aktivitetsniveauet? Når vi nu har så mange penge skal klubben så trække så meget på medlemmernes arbejdskraft til disse øvrige aktiviteter? – specielt set i lyset af, at der har været et par arrangementer, hvor det var lidt svært at skaffe folk nok.
Næste punkt på dagsordene var indkomne forslag. Her havde Rekruttering- udvikling og fastholdelsesudvalget et forslag om navneændring. Formanden Merete Larsen begrundede, hvorfor det fremover alene skulle hedde Rekrutteringsudvalget. Forslaget godkendt.
Valg: Alle der var på valg modtog genvalg, så der var genvalg af Ole Binder, formand, og udvalgsformændene: Steen Holmegaard, Børne og ungdomsudvalget, Stig Knudsen, Skov- og Kortudvalget, Merete Larsen, Rekrutteringsudvalget, K. K. Terkelsen Kommunikations- og PR udvalget. Til Klubhusudvalget (særligt underudvalg) var der genvalg af Åge Kobberø og K. K. Terkelsen.
Efter kaffen var der debat under punktet Evt., og her blev følgende emner belyst eller debatteret:
Bent fortalte om proportioner i argumenter for afslag omkring skovadgang fra nogle skovejeres side med henvisning til at beskytte dyrelivet (læs rådyr). Bent kunne fortælle, at der årligt skydes ca. 130.000 rådyr, der trafikdræbes 30.000 og ræven tager 60.000 lam, og alligevel er der masser af rådyr. Bent kunne personligt i sin lange orienteringsliv huske 3 – skriver tre – tilfælde, hvor orienteringsløb havde forårsaget, at et rådyr døde. Tankevækkende. Merete Larsen orienterede om rekrutteringsudvalgets mange kommende initiativer, K. K. Terkelsen orienterede om arbejdet omkring skoleorientering, Søren gav eksempler på de nyeste hjælpemidler for korttegneren og rekognoscøreren, der giver meget nøjagtige kort.
Alle satte deres navn på et kort som hilsen til Peter Føns, der stadig ligger i Odense.
Aftenen sluttede kl. 22.00 som det er vanligt i OK Gorm med en sang.
Udførlig referat af generalforsamlingen kan snart  læses her på hjemmesiden under klubinfo-bestyrelse og udvalg-generalforsamlinger.

Gorm generalforsaml 007
Bent

Generalforsamling 004Støt op om din klub og vær med til at præge klubbens fortsatte arbejde.
Generalforsamlingen afholdes på Abrahamsens Gård – klubhuset:

Onsdag d. 24. februar kl. 19:00 til 22:00

Dagsorden efter vedtægterne (se evt: http://okgorm.dk/bestyrelse-og-udvalg/) :

1. Valg af dirigent.
2. Beretning.
3. Regnskabsaflæggelse
4. Indkomne forslag.
5. Valg af ledelse i.h.t. § 5.
Valg af klubhusudvalg i.h.t. § 7 A
6. Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være indsendt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.

Der vil senere i denne indkaldelse komme lidt uddybning af punkterne og et link til årsberetningen, der kun vil blive kommenteret på generalforsamlingen, hvor der selvfølgelig kan stilles og besvares spørgsmål til beretningen.

Der vil komme nyt om oprettelse af et skoleudvalg, vi skal bl.a. snakke om, hvad vi frivilligt stiller op til for at understøtte klubbens økonomi. Alle bestyrelsesposter på valg stiller op til genvalg.

Beretning og senere et udførligt referat af generalforsamlingen kan læses her på hjemmesiden under klubinfo-bestyrelse og udvalg-generalforsamlinger.

Skawdyst_klubmiddag-reducI år inviteres alle klubbens medlemmer på en klubtur til Sverige. Turen går til Hallands 3-dages midt i juli. Det er rigtig hyggeligt at tage afsted sammen med andre fra klubben, så det kan varmt anbefales at melde sig til.

Se invitationen til klubturen.

natløb_klubmesterskabSkal du være dette års klubmester i Natløb? Så mød op onsdag den 16. marts i Palsgaard og udfordre dine klubkammerater. Det er selvfølgelig sjovest, hvis der er konkurrence på alle baner, så vi håber rigtig mange har lyst til at deltage. Der er baner på alle niveauer. Vel mødt.

Se invitationen til klubmesterskaber i natløb.

Kirsten R

Mit navn er Kirsten Rauff, og jeg kommer fra Farre ved Give.
Jeg er blevet bedt om at skrive lidt om mig selv til månedens profil.

Mødet med o-løb
Jeg opdager sporten gennem min kæreste Jens Kristian Laursen, som var i fuld gang med sporten, da vi mødtes. Han fortalte om sporten og viste mig nogle af de kort, han havde været ude at løbe. Jeg synes, det så ret svært ud, men var også nysgerrig på det.
Jeg har været med som hjælper til nogle af de løb, som Gorm har arrangeret. Her lagde jeg mærke til, at sporten er meget bred. Alle kan deltage uanset niveau, alder, kondition mm. Det betyder også, at sporten er en oplagt familie sport. Den tanke kan jeg god lide.

Mit første ”løb”
Før påskeferien i 2015 spørger Jens, om jeg vil med på påsketur til Mols Bjerge. Jeg får lov at komme med sammen med klubben, og vi bor sammen med Poul Erik, Pernille, Steen og Strib i en campinghytte. Min indgangsvinkel til turen var, at jeg skulle ud og gå nogle gode lange ture i Mols Bjerge, mens Jens løber hans løb. Det ender dog med, at Steen spørger, om jeg ikke vil prøve at gå en åben bane, så vil han godt gå med og forklare noget om o-løb. Det går jeg med til. Jeg bliver overrasket over, hvor meget dybde der er i sporten, og hvor mange ting der skal holdes øje med. Det var en rigtig god tur. Vi snakkede om banen, da vi kom tilbage til hytten. Da jeg kom hjem fra turen, snakkede jeg med Jens om det og besluttede mig for, at jeg ville prøve sporten af.

Medlem af OK Gorm
Jeg blev mere og mere grebet af det. Sporten er en god måde for mig til at få løbet, uden at synes det er pligt. Når jeg løber, tænker jeg ikke over, hvor langt jeg løber, men er fokuseret på selve kortet og posterne.
Jeg oplever at alle er velkomne i OK Gorm, og alle er gode til at hjælpe, også ude på banerne, når jeg ikke helt er med på, hvor jeg er. Der er en god stemning til træning og til løb. Så valget om at melde mig ind var ikke svært.

Aktiv i klubben ud over løbene
Jeg kan rigtig godt lide foreningsarbejdet, og jeg har derfor sagt ja til at være med i udvalget om skole orientering, fordi jeg selv arbejder i skolen, og har nogle ideer om, hvordan vi kan hjælpe lærerne og pædagogerne til at udbrede kendskabet til sporten.
Jeg synes, det er vigtigt, at hjælpe til i en af de klubber, man er aktiv i, da det er med til at holde klubben i gang. Det er aldrig en sur pligt at hjælpe i OK Gorm, da alle er glade og ser positivt på opgaverne.

Jeg glæder mig til mange flere timer i klubben
sammen med jer alle sammen.

Med venlig hilsen
Kirsten

 

 

 

20160207_09525210 Gormløbere deltog i dag i Vinterlang i Grindsted Plantage. Der var baner fra 4 km til 16 km – så der var fysiske udfordringer for alle. Plantagen er let gennemløbelig, men den var også meget våd og tung, så ingen kom i mål med tørre sokker.

Vinterlang foregår med fællesstart og med forholdsvis lange stræk, så man kunne udfordre modstanderne på vejvalg.

Familien Ringive var 5 mand af sted, pigerne løb 10 km banen og drengene 12 km. Vi synes alle det var en udfordrende formiddag i skoven. Håber vi snart ser nogle flere Gormløbere i skoven.

Husk vi skal være klar til den 6.marts, hvor vi skal deltage i divisionsmatch.

Venlig hilsen Bente Ringive

Find vej i...Find vej i Danmark 

Et tilbud om en lidt anderledes tur i skoven

Orientering i skolen
Inspiration til orienterings-aktiviteter i idrætsundervisningen

Jelling Løbet

OK Gorm Aktuelt

Tilmelding til Gorm-3-dages på Gorm Events

 

Startsteder o-løb

Gødding Skov:

skovlegepladsenNaturstyrelsen

Tykhøjet Krat:

Sydlige P-plads Nordlige P-plads

Jelling:

Klubhus – kør ind i skoven ad Skovgade fra nord, der er skilt på skovvejen

Jelling:

Bredagerskolen – indkørsel fra Bredager

Brandbjerg:

ved Højskolen

Gyttegård:

P i vestlige del

Engelsholm:

P ved slottet

Gadbjerg:

skovlegeplads (Allévej)

Hastrup:

Kjærvej 1,  7323 Give (3 km N for Thyregod)

OK SNAB:

normale startsteder

Tilmelding til o-løb:

O-service


SPONSORER & SAMARBEJDSPARTNERE

Elite Vejle

Jelling musikfestival

DJS

Jelling Sparekasses Fond